Comparteix:

Evidències del SIGQ

La definició de la qualitat en la prestació d’un servei no pot dependre de les sensacions que provoca, sinó que ha de basar-se en fets contrastables i en l’objectivació de les opinions dels col·lectius als que afecta i/o dels que es beneficien dels seus resultats.


En conseqüència, el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SIGQ) de l’ETSETB pretén constatar l’adequació de tot allò que l’Escola ofereix, per la qual cosa recull tota mena d’evidències amb el triple objectiu de:

  • Deixar constància de com es porta a cap el que es fa.

  • Analitzar la coherència interna dels processos.

  • Esbrinar la idoneïtat de les prestacions de l’Escola, és a dir si satisfà les necessitats dels seus diversos col·lectius.