Indicadors i Quadre de comandament

Indicadors de les titulacions

Tots els enllaços apunten al portal d'Indicadors i dades estadístiques del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC,  on cal seleccinar per filtres.

Indicadors de les titulacions: Estudis Universitaris de Catalunya (EUC)

Quadre de comandament

Per a cadascun dels processos propis de l’ETSETB s’han definit els indicadors que permeten mesurar la manera com s'orienta el procés cap al compliment del seu objectiu i poder fer el seu seguiment. El conjunt dels indicadors de tots els processos configuren el quadre de comandament que està pensat com un instrument que recull de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre la gestió i l’assoliment dels objectius a través del quadre resum general.