Comparteix:

Qualitat


L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona gaudeix d’un fort reconeixement en haver assolit ser un centre de referència no tan sols en l’entorn català i espanyol sinó també a nivell internacional. Aquesta fita és resultat d’un compromís continu del nostre centre amb l’excel·lència, objectiu que s’ha reflectit en la missió definida en tots els seus plans estratègics, i de la inequívoca voluntat d’assolir un elevat grau de satisfacció entre les persones que integren els grups d’interès vinculats a l’Escola.

Un sistema de garantia de la qualitat suposa un instrument indispensable per continuar aprofundint en aquesta línia de treball per tal d’assegurar, a partir de les evidències subministrades pels diversos processos desenvolupats per l’Escola, l’anàlisi periòdica dels resultats aconseguits, afavorir l’adopció d’accions de correcció, quan escauen, i sistematitzar la seva adequada difusió a la societat.

Informes EUC sobre els estudis de l'ETSETB
Informació sobre la qualitat dels Estudis Universitaris de Catalunya