Enginyeria de Telecomunicació

Els estudis de telecomunicació tracten des de la generació, transmissió, recepció i processament de senyals elèctrics, acústics i òptics, en tot l’espectre de freqüència fins al tractament de la informació que hi està associada (veu, imatge, dades).

Alguns dels continguts més destacats són: la propagació per diferents medis i totes les seves aplicacions; les tecnologies electròniques emprades en els seus dos vessants, com a components i com a instrumentació, tant analògiques com digitals; els sistemes i serveis de telecomunicació: telefonia (fixa, mòbil i per Internet), serveis de transmissió de dades, radiodifusió i televisió, sistemes multimèdia i multiservei; el radar, la radionavegació i la teledetecció; els sistemes de control, el telecomandament electrònic, les telemesures; els sistemes informàtics (hardware i software); els sistemes d’enregistrament, reproducció i processament del so i la imatge; els sistemes telemàtics i la seva seguretat.

Enginyeria de Telecomunicació Primer Cicle

Enginyeria de Telecomunicació Segon Cicle

 

Aquesta titulació es va extingir el curs 2015-16.