Comparteix:

Accés al Màster en Enginyeria Electrònica des de Ciències i Tecnologies de Telecomunicació

L’estudiantat del Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació que vulgui fer el Màster en Enginyeria Electrònica tindrà que cursar en el Màster les assignatures pont següents:
 
    • Power electronic circuits (PEC)
    • Control theory and Applications (CTA)
    • Introduction to microelectronic technologies (IMT)
    • Sensors, instruments and measurement Systems (SIM)
    • Programmable electronics (PROEL)
Aquestes assignatures comptaran com a optatives i no produiran un increment en els 120 ECTS necessaris per superar el MEE. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.
 
L’alumnat del grau de CITEL pot cursar com assignatures optatives, assignatures que l’alliberin de realitzar assignatures pont a l’entrar al MEE.
 
Aquestes assignatures son les següents:

Assignatura pont MEE
Assignatura Grau en Eng. de Sistemes Electrònics
Assignatura Enginyeria
Electrònica
Power electronic circuits
Electrònica de potència
Aplicacions d'enginyeria electrònica II
Control theory and applications
Sistemes de control
Sistemes electrònics de control
Introduction to microelectronic technologies
Fonaments de micro i nano tecnologies
Dispositius electrònics i fotònics I
Sensors, instruments and measurement systems
Instrumentació i sistemes de mesura
Instrumentació electrònica
Programmable electronics
Sistemes electrònics programables
Sistemes digitals I