Comparteix:

Programa Integrat en Enginyeria de Telecomunicació (Grau + Màster)

El Programa Integrat en Enginyeria de Telecomunicacions és el programa universitari més adient per arribar a obtenir el títol d'Enginyer de Telecomunicació (abans anomenat Enginyer Superior de Telecomunicació).
 
Consisteix en cursar el Grau de quatre anys en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació més el Màster en Enginyeria de Telecomunicació.
 
Els estudis de Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació s'han dissenyat especialment per a aquest programa. La característica principal respecte als altres graus d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació és que aquest és més generalista i proporciona una base sòlida en totes les branques de coneixement de l'Enginyeria de Telecomunicació, mentre que els altres només ho fan en una. Aquest fet requereix que s'hagi de cursar un major nombre d'assignatures i això s'aconsegueix reduint el Treball Fi de Grau que és de 12 ECTS en lloc dels 24 ECTS dels altres graus. S'assumeix que els estudiants del Programa Integrat realitzaran un Treball Fi de Màster de 30 ECTS més endavant.
 
Els estudiants del Programa Integrat podran aconseguir la seva especialització dins el Màster d'Enginyeria de Telecomunicació que disposa de quatre àrees principals:
 
    • Comunicacions
    • Xarxes
    • Multimèdia
    • Electrònica
 

Tot i que el camí natural per accedir al Màster d'Enginyeria de Telecomunicació és cursant el Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació, també s'hi pot accedir des dels graus d': Enginyeria TelemàticaEnginyeria en Sistemes de TelecomunicacióEnginyeria en Sistemes Electrònics i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. En aquests casos, com que l'alumne no tindrà certs coneixements de les àrees fora de la seva especialitat, haurà de cursar unes assignatures pont durant el primer quadrimestre. Aquestes assignatures no incrementen el nombre d'ECTS del màster, que són 120. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.