Comparteix:

Accés al Màster en Enginyeria de Telecomunicació des de Sistemes de Telecomunicació

L’estudiantat del Grau en Sistemes de Telecomunicació que vulgui fer el Màster en Enginyeria de Telecomunicació tindrà que cursar en el Màster les assignatures pont següents:
 
  • Network performance analysis and evaluation (NPAE)
  • Data transmission protocols (DTP)
  • Electronics for communications systems (ECS)
 
Aquestes assignatures comptaran com a optatives i no produiran un increment en els 120 ECTS necessaris per superar el MET. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.
 
L’estudiantat del grau en Sistemes de Telecomunicació pot cursar com assignatures optatives, assignatures que l’alliberin de realitzar assignatures pont a l’entrar al MET.
 
Aquestes assignatures son les següents:
 
 
Assignatura pont MET
Assignatura Grau
Citel
Assignatura Enginyeria de
Telecomunicació
Networks analysis and evaluation
Anàlisi i avaluació de xarxes
Xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació
Data transmission protocols
Protocols de transmissió de dades
Transmissió de dades
Electronics for communications systems
Electrònica per a les comunicacions
Disseny de circuits
 +
 Sistemes electrònics