Comparteix:

Accés al Màster en Enginyeria Electrònica des de Sistemes de Telecomunicació

L’estudiantat del Grau en Sistemes de Telecomunicació que vulgui fer el Màster en Enginyeria Electrònica tindrà que cursar en el Màster les assignatures pont següents:
 
  • Power electronic circuits (PEC)
  • Control theory and Applications (CTA)
  • Introduction to microelectronic technologies (IMT)
  • Sensors, instruments and measurement Systems (SIM)
  • Programmable electronics (PROEL)
  • Electronics for communications systems (ECS) (compartida amb MET)
 
Aquestes assignatures comptaran com a optatives i no produiran un increment en els 120 ECTS necessaris per superar el MEE. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.
 
L’estudiantat del Grau en Sistemes de Telecomunicació pot cursar com assignatures optatives, assignatures que l’alliberin de realitzar assignatures pont a l’entrar al MEE.
 
Aquestes assignatures son les següents:
Assignatura pont MEE
Assignatura Grau en Eng. de Sistemes Electrònics
Assignatura Enginyeria
Electrònica
Power electronic circuits
Electrònica de potència
Aplicacions d'enginyeria electrònica II
Control theory and applications
Sistemes de control
Sistemes electrònics de control
Introduction to microelectronic technologies
Fonaments de micro i nano tecnologies
Dispositius electrònics i fotònics I
Sensors, instruments and measurement systems
Instrumentació i sistemes de mesura
Instrumentació electrònica
Programmable electronics
Sistemes electrònics programables
Sistemes digitals I
Electronics for communications systems
Electrònica per a les comunicacions
Electrònica per a les comunicacions