Comparteix:

Accés al Màster en Enginyeria de Telecomunicació des de Sistemes Electrònics

L’estudiantat del Grau en Sistemes Electrònics que vulgui fer el Màster en Enginyeria de Telecomunicació tindrà que cursar en el Màster les assignatures pont següents:
 
  • Digital communications (DC)
  • Signal processing (SIGPRO)
  • Antennae and microwaves (AAM)
  • Telecommunication systems fundamentals (TSF)
  • Network performance analysis and evaluation (NPAE)
  • Data transmission protocols (DTP)
 
Aquestes assignatures comptaran com a optatives i no produiran un increment en els 120 ECTS necessaris per superar el MET. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.
 
L’alumnat del grau en Sistemes Electrònics pot cursar com assignatures optatives, assignatures que l’alliberin de realitzar assignatures pont a l’entrar al MET.
 
Aquestes assignatures son les següents:
 
Assignatura pont MET
Assignatura Grau
Citel
Assignatura Enginyeria de
Telecomunicació
Digital communications
Comunicacions digitals avançades
Comunicacions I
+
Comunicacions II
Signal processing
Processament de senyals audiovisuals i de comunicacions
Processament de senyal
Antennae and microwaves
Antenes i microones
Antenes
+
Microones
Telecommunication system fundamentals
Radiocomunicacions
+
Transmissió per cable
Radiocomunicacions
+
Comunicacions òptiques
Networks analysis and evaluation
Anàlisi i avaluació de xarxes
Xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació
Data transmission protocols
Protocols de transmissió de dades
Transmissió de dades