Comparteix:

Programa Integrat en Enginyeria Electrònica (Grau + Màster)

El Programa Integrat en Enginyeria Electrònica és el programa més adient per arribar a obtenir el títol d’Enginyer en Electrònica (abans anomenat Enginyer Superior en Electrònica).
 
Consisteix en cursar el Grau de quatre anys en Enginyeria de Sistemes Electrònics més el Màster en Enginyeria Electrònica.
 
Els graduats en Enginyeria de Sistemes Electrònics tenen la formació bàsica corresponent a l’àmbit de les telecomunicacions així com les competències específiques d’electrònica. La titulació del Màster en Enginyeria Electrònica proporciona als estudiants el coneixement avançat teòric i aplicat del disseny de sistemes electrònics. Són, per tant, professionals altament qualificats en el seu camp amb una sòlida base de coneixement per adaptar-se a nous reptes de futur.
 

Tot i que el camí natural per accedir al Màster en Enginyeria Electrònica és cursant el Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics, també s'hi pot accedir des dels graus d':Enginyeria TelemàticaEnginyeria en Sistemes de TelecomunicacióEnginyeria en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. En aquests casos, com que l'alumne no tindrà certs coneixements de les àrees fora de la seva especialitat, haurà de cursar unes assignatures pont durant el primer quadrimestre. Aquestes assignatures no incrementen el nombre d'ECTS del màster, que són 120. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.