Comparteix:

Accés al Màster en Enginyeria de Telecomunicació des d'Enginyeria Telemàtica

L’estudiantat del Grau en Enginyeria Telemàtica que vulgui fer el Màster en Enginyeria de Telecomunicació tindrà que cursar en el Màster les assignatures pont següents:
 
  • Digital communications (DC)
  • Signal processing (SIGPRO)
  • Antennae and microwaves (AAM)
  • Telecommunication systems fundamentals (TSF)
  • Electronics for communications systems (ECS)
  • Systems based on microprocessors (SBMIC)
 
Aquestes assignatures comptaran com a optatives i no produiran un increment en els 120 ECTS necessaris per superar el MET. Repercuteix en que no es disposarà de tants crèdits per cursar assignatures optatives.
 
L’estudiantat del grau en Enginyeria Telemàtica pot cursar com assignatures optatives, assignatures que l’alliberin de realitzar assignatures pont a l’entrar al MET.
 
Aquestes assignatures son les següents:
 

 

Assignatura pont MET
Assignatura Grau
Citel
Assignatura Enginyeria de
Telecomunicació
Digital communications
Comunicacions digitals avançades
Comunicacions I
 + 
Comunicacions II
Signal processing
Processament de senyals audiovisuals i de comunicacions
Processament de senyal
Antennae and microwaves
Antenes 

Microones
Antenes
 +
Microones
Telecommunication system fundamentals
Radiocomunicacions
 +
Transmissió per cable
Radiocomunicacions
 +
Comunicacions òptiques
Electronics for communications systems
Electrònica per a les comunicacions
Disseny de circuits
 +
 Sistemes electrònics
Systems based on microprocessors
Sistemes electrònics basats en micros
Circuits i sistemes electrònics IV