Master's degree in Computer Vision

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Computer Vision

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

El master's degree in Computer Vision (web del màster) (màster interuniversitari en Visió per Ordinador), coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la participació de la UPC, investiga les tècniques i els models matemàtics que es fan servir per simular amb un ordinador, a partir d’imatges digitals, les tasques que realitza el sistema visual humà. Aquesta àrea de recerca ha crescut de forma exponencial des de la dècada dels 80, a causa de la gran complexitat del problema i actualment és un camp de recerca en el sector de la informàtica, les matemàtiques, la física i l’enginyeria en general. A l’última dècada, s’han aconseguit molts progressos en aquesta àrea per diversos motius:

  • Els resultats en el desenvolupament de càmeres d’alt rendiment i de baix cost.
  • La introducció d’aquestes càmeres en diverses àrees de la vida real i la seva integració en múltiples dispositius mòbils.
  • El desenvolupament de tècniques d'aprenentatge computacional que han millorat l’eficàcia dels algoritmes que extreuen informació de les imatges automàticament.
  • La possibilitat d’accedir a àmplies bases de dades d’imatges d'Internet.
Durada i inici
Un any acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
25
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
AQU acreditacio favorable

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type