Protecció de Dades

 

 

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Les dades del delegat de protecció de dades de la UPC, entitat responsable del tractament es troben en el següent enllaç:

 

https://tinyurl.com/ycmkorwk

  

Finalitat del tractament

F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos a l'ETSETB(consentiment). Descripció de les finalitats del tractament Finalitats amb legitimació per consentiment: Gestió d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials. Informació sobre l'oferta d'estudis de la UPC. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos relacionats amb els ensenyaments de la Universitat o similars. Organització d'esdeveniments en Recerca.

F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòrias, noticies, imatges, etc.) Informació sobre l'oferta d'estudis de la UPC (comunicacions comercials per mitjans electrònics), i enquesta de satisfacció. Jornada de Portes Obertes. Al llarg de la sessió es faran fotografies o gravacions per publicar-les al web de l'ETSETB per a la visualització posterior de futurs estudiants que no hagin pogut assistir a la jornada o en les seves xarxes socials.

 

Legitimació

Basat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats)

 

 

Destinataris

El vostre nom i cognoms o identificador a la sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a la sessió.

 

La vostra imatge i/o veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió.

 

Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

 Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

 

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat