Comparteix:

Beques i ajuts a la mobilitat

Mapa i calendari

Per consultar les dates de termini de presentació de sol·licituds per poder optar a beques o ajuts de mobilitat, així com l'obertura d'algunes convocatòries de beques, consulta el CALENDARI DE MOBILITAT.

 

En aquest MAPA podràs consultar per continent (o subcontinent), país o institució els programes d'ajuts o beques de mobilitat als que pots optar si vols realitzar una estada de mobilitat:

 

Programa Erasmus+

Hi ha ajuts per a la realització d'estudis i pràctiques en empresa en Institucions d'Educació Superior, Centres de Recerca o empreses. 

Més informació sobre els països participants, quantia dels ajuts i convocatòries:

Erasmus Estudis: Estats membres i Estats associats a la UE

Erasmus Estudis: Tercers Països no associats al programa

 

Ajut per a estudiants amb necessitats educatives especials

Informació complementària:

Comissió Europea - Ajuda econòmica per a estudiar a l'estranger

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) - Erasmus+

Comunicat del SEPIE en referència al Brexit i el programa Erasmus+

 

Cal tenir en compte:

Dos tipus d'ajut, segons el tipus d'estada:

 • Erasmus+ Estudis
 • Erasmus+ pràctiques

Trobareu informació sobre aquests tipus d'estada i els seus ajuts a: procediment (dins de abans de marxar > tipus d'estada)

Programa UPC-Europa: Aquesta mobilitat d'estudis no té associat cap ajut Eramus+. Va destinat al segon any de doble titulació o països que no estan dins del Programa Erasmus+. Més informació

Programa UPC-Empresa: Els estudiants que van a empresa amb aquest programa reben una remuneració de la mateixa empresa o en cas de ser una empresa europea, podrien optar a l'ajut Programa Pràctiques. Més informació

 

Beques Santander Erasmus

Aquest programa té com a objectiu reconèixer el excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i afavorir la inclusió educativa i la igualtat d'oportunitats.

Tota la informació:

web Servei Gestió Acadèmica

web Banco Santander

 

Mobint AGAUR

Són ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada acadèmica de mobilitat internacional, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

S’estableixen dues modalitats d’ajuts:

 • Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada als estudiants i a les estudiantes de les universitats catalanes. Aquesta modalitat està reservada als països del programa.

 • Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada als estudiants i a les estudiantes de les universitats catalanes.

Més informació

 

European Funding Guide

Per a estades a Europa, la European Funding Guide ofereix beques i altres ajuts de finançament. La seva base de dades selecciona automàticament les beques que encaixen millor amb el curriculum de cada estudiant i aquest troba ràpidament i gratuïtament els ajuts financers. Es tracta del portal web més gran d'Europa, amb un contingut de més de 12.000 beques, finançaments i premis per valor de 27 milions d'euros. 1.100 de les beques són específicament dirigides als estudiants universitaris d'Espanya.

 

Obra Social "La Caixa"

S'ofereixen beques per a cursar estudis de postgrau a l'estranger: estudis de màster, doctorat o projectes predoctorals d’investigació científica i tècnica.

Estudis de postgrau a l'estranger

 

Ministeri d'Educació i Formació Professional

El Ministeri d'Educació i Formació Professional publica diferents convocatòries de programes de beques i ajuts a la mobilitat d'estudiants.

Més informació

Més programes:

Alemanya

El DAAD (Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic) ofereix diversos programes de beques per a estudiar i investigar a Alemanya. A la seva pàgina web també fan difusió de beques d'altres institucions.

Amèrica Llatina - Programa CINDA

El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) promou la mobilitat a universitats d'Amèrica Llatina que pertanyen a la xarxa CINDA d'universitats. Consulta aquí el llistat d'universitats membres de CINDA.

Més informació a la pàgina web del GRIE i a la pàgina web de la xarxa CINDA.

Amèrica Llatina - SMILE-Magalhães

La xarxa Magalhães és un consorci d'universitats d'Europa, Amèrica Llatina i el Carib creat per promoure i recolzar l'intercanvi entre estudiants i graduats d'aquests centres. Dins de la xarxa Magalhães el projecte SMILE és un programa d'intercanvi d'estudiants universitaris amb reconeixement acadèmic. Consulta aquí el llistat d'universitats membres de Magalhães.

Més informació a la pàgina web del GRIE i a la pàgina web de la xarxa Magalhães.

Austràlia

A la pàgina web de LAE España, especialitzada en educació internacional, hi ha informació de les beques disponibles per a fer cursos de grau/postgrau a diferents universitats australianes. 

Bèlgica

L'Oficina de Turisme de Bèlgica: Flandes i Brussel·lesa publica el blog erasmusenflandes.com amb l’objectiu de donar a conèixer l’ambient universitari, cultural i juvenil de les ciutats flamenques. Els “Corresponsals Erasmus” seleccionats per l’Oficina de Turisme de Bèlgica: Flandes i Brussel·les seran els encarregats de fer les publicacions al blog.

Anualment, l’Oficina de Turisme de Bèlgica: Flandes i Brussel·les ofereix una “beca de Corresponsal Erasmus”.

EUA - Programa Balsells Generalitat de Catalunya

El programa de beques Balsells ofereix finançament per als estudiants que vulguin realitzar el TFG/TFM, i/o estudis de màster o doctorat a les següents universitats/campus dels EUA: University of Colorado Boulder i University of California a Irvine, CA.

EUA - Beques Fulbright

El programa Fulbright ofereix beques per a cursar estudis de postgrau a universitats d'EUA en qualsevol disciplina. La dotació de la beca inclou: matrícula, viatge, compra de llibre i materials, manutenció, i assegurança mèdica i d'accidents. Més informació (Convocatòria "Ampliación de estudios").
 

Europa - European Space Agency (ESA)

La European Space Agency (ESA) ofereix els següents programes adreçats als estudiants universitaris:

 • Spin Your Thesis! Ofereix als estudiants de grau i màster la oportunitat de realitzar recerca científica o tecnològica en condicions d'hípergravetat al European Space Research and Technology Centre (ESTEC) a Noordwijk, Països Baixos.
 • Drop Your Thesis! Ofereix als estudiants de grau i màster la oportunitat de realitzar recerca científica o tecnològica en condicions de microgravetat a la ZARM Drop Tower a Bremen, Alemanya.
 • REXUS/BEXUS Aquests programes s'ofereixen en col·laboració amb el Swedish National Space Board (SNSB) i el German Aerospace Center (DLR). Els programes REXUS i BEXUS ofereixen als estudiants l'oportunitat de dur a terme experiments amb coets de sondeig (REXUS) i globus estratosfèrics (BEXUS). Cada vol porta una càrrega útil que consisteix únicament en els experiments dels alumnes. Tant el REXUS com el BEXUS es llancen des del Esrange Space Center (SSC) a l, Suècia.

Per qualsevol informació addicional o consultes sobre el programa, contactar per correu electrònic a spinyourthesis@esa.intdropyourthesis@esa.int o rexus-bexus@esa.int, respectivament.

França

A França es poden obtenir ajuts econòmics per l'allotjament.

El programa de beques Avenir va ser creat per l'Ambaixada de França a Espanya, un grup d'empreses col·laboradores franceses i espanyoles, i centres d'ensenyament superior i d'excel·lència francesos.
Beques Avenir ofereix beques d'excel·lència, destinades a joves espanyols que desitgin estudiar un any o bé fer pràctiques a França.

Més informació:

Pàgina web Beques Avenir

Cada curs acadèmic el Govern noruec ofereix, a través del Consell d'Investigació de Noruega, una sèrie de beques per a estudiants avançats i joves investigadors. Les beques estan obertes a totes les àrees d'investigació i estudis acadèmics i la seva durada és de màxim un any acadèmic. Més informació

Altres fonts informació sobre beques i programes d'intercanvi:
Lanekassen - Financial support for foreign students

Suïssa - CERN

El CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) és el laboratori d'investigació en física de partícules més gran del món.  Aquest centre ofereix diferents programes per contractar a estudiants en pràctiques, recentment titulats o amb una breu experiència. Consulta les beques o programes que ofereixen a les pàgines web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC o CERN.

Suïssa - Swiss-European Mobility Programme

Suïssa no participa en el programa Erasmus+, tot i així, per tal d'assegurar la continuïtat de les mobilitats dins d'aquest marc, hi ha el programa Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Les característiques d'aquest programa són:

 • Les mobilitats per estudis es basaran en acords interinstitucionals entre Suïssa i les institucions d'Educació Superior que disposin de la carta Erasmus+.
 • Les institucions d'Educació Superior suïsses poden sol·licitar la beca tant per a estudiants incoming (estudiants de països europeus del programa que van a Suïssa) com per a estudiants outgoing que realitzen una mobilitat amb un país del programa Erasmus+. 
 • Les institucions d'Educació Superior suÏsses abonaran les beques per a mobilitats incoming directament als beneficiaris.
 • Les beques estaran disponibles per a mobilitats per estudis (SMS) i per a pràctiques (SMTD). Les mobilitats de pràctiques per a Suïssa només es becaran si estan coordinades per una Institució d'Educació Superior Suïssa.

Consulta el web del Swiss-European Mobility Programme (SEMP), on trobaràs informació sobre els terminis, la documentació i les característiques de les beques d'aquest programa.

Beques ICEX d'Internacionalització

Programa de beques promogut pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme  que ofereixen la possibilitat als estudiants de completar la teva formació en la gestió internacional de l’empresa i d’adquirir experiència pràctica internacional.

Informació convocatòries Beques ICEX

Beques EUROPA - Fundació Ciutat de Valls

La Fundació Ciutat de Valls convoca anualment beques per a estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional, amb l'excepció dels estudiants que hagin estat beneficiaris d'aquestes beques en algun curs anterior. En queden exclosos els estudis de màsters no universitaris, de postgrau, d’extensió universitària i de doctorat.

Més informació

Recursos útils

Portal d'Informació per a estudiants UPC: Beques i ajuts

Beques per a estudiar i per a la mobilitat del Ministerio de Educación y Formación Profesional

Agencia Española de Cooperación Internacional - Becas MAEC-AECID

Fundació Universia - Portal de beques

StudyPortals - Scholarshipportal

Becas.com

I si t'assabentes d'altres possibilitats per aconseguir finançament, no dubtis en dir-nos-ho perquè puguem actualitzar aquesta secció.