Comparteix:

Departaments i PDI

Personal Docent i Investigador
Llistat de professorat que ha exercit docència a l'ETSETB en els darrers 3 cursos acadèmics

Personal Docent i Investigador
Portal de la Producció Científica de les investigadores i investigadors de l'ETSETB

Departaments que imparteixen docència a l'ETSETB

 

Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions  de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) realitza recerca i docència en l’àmbit de la teoria, la tecnologia i l’enginyeria de les telecomunicacions i les seves aplicacions

 

Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC es va crear a l'any 1987 en el marc de la LRU. Realitza activitats d'educació,investigació i desenvolupament a les àrees de Telecomunicacions, Electrònica Industrial, Enginyeria Elèctrica i Bioenginyeria.

 

Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) desenvolupa funcions de docència i de recerca en camps científics i tècnics de l'àrea de Matemàtica Aplicada.

 

Departament d'Enginyeria Telemàtica imparteix docència en l'àrea de la Telemàtica a l'ETSETB, l'EPSC i l'EPSEVG. Organitza la seva activitat investigadora en tres línies de recerca: Comunicacions sense fils; Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla; i Serveis Telemàtics.

 

Departament de Física  imparteix docència de fonaments físics de l'enginyeria i l'arquitectura, i manté una oferta continuada d’assignatures de lliure elecció i optatives en àrees de la seva experiència. La recerca s’emmarca dins de l’àmbit de la Física, de la Matemàtica i de l’Enginyeria.

 

Departament d'Arquitectura de Computadors s'encarrega de l'ensenyament sobre estructura i organització de computadors, arquitectura de computadors, sitemes operatius, xarxes de computadors, evaluació de computadors i disseny VLSI. El DAC manté, actualment, cinc grups de recerca independents.

 

Departament d'Organització d'Empreses imparteix docència en la majoria dels centres de la UPC. Els seus membres participen en diversos grups de recerca de la UPC.

 

Departament de Projectes d'Enginyeria està integrat per dues àrees de coneixement: l'àrea de projectes d'enginyeria i l'àrea d'anglès.L'àrea de Filologia anglesa té com a objectiu la docència i la recerca en anglès per a finalitats específiques, lingüística aplicada, tecnologia i cultura i estudis nord-americans.