Comparteix:

Localització del Laboratori d'Enginyeria Electrònica

Jordi Girona, 1-3
Edificis C4 i C5 - Campus Nord
08034 Barcelona


 

Ús dels Laboratoris d'Enginyeria Electrònica