Comparteix:

Ús dels Laboratoris d'Enginyeria Electrònica

 
C4 S102A

FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (FISE)

DISSENY DIGITAL (DGD)

PROGRAMMABLE ELECTRONICS (PROEL)

ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I SISTEMES DE CONTROL (EPSC)

SISTEMES D'ULTRASONS. INSTRUMENTACIÓ I APLICACIONS (US)

CIRCUITS ANALÒGICS  (CA)

PROCESSAT D'ENERGIA ELÈCTRICA  (PEE)

ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS (ECOMSE)

ELECTRONICS FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS (ECS)

SIMULACIO I ANÀLISI DE CIRCUITS MITJANÇANT PSPICE (PSPICE)

C4 S102B

FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (FISE)

CIRCUITS ANALÒGICS  (CA)

INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA TIC (ENTIC)

FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (FDE)

C4 S102C

INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA TIC (ENTIC)

FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (FDE)

C4 S102D

DISSENY DIGITAL (DGD)

PROGRAMMABLE ELECTRONICS (PROEL)

ELECTRONIC SYSTEM DESIGN FOR COMMUNICATIONS (ESDC)

ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS (ECOMSE)

ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I SISTEMES DE CONTROL (EPSC)

ELECTRONICS FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS (ECS)

SIMULACIÓ I ANÀLISI DE CIRCUITS MITJANÇANT PSPICE (PSPICE)

DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS (DSED)

C5 S101A

SISTEMES ENCASTATS (EMB)

TRACTAMENT DEL SENYAL  (TRS)

PROJECTE AVANÇAT D'ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS (PAESEL)

CIRCUITS INTEGRATS I SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA (RICS)

DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (DSBM)

C5 S101B

ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND OPTOELECTRONICS (EIO)

INSTRUMENTATION AND SENSORS (IS)

TECNOLOGIA ELECTRÒNICA (TEL)

INSTRUMENTACIÓ (INSTR)

DISSENY D'INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA (BID)

INSTRUMENTACIÓ I SISTEMES DE MESURA (ISDM)

C5 S101C

ADVANCED DIGITAL SYSTEMS (ADS)

SISTEMES INTEL.LIGENTS ADAPTATIUS (CSAS)

DISSENY DE SISTEMES INTEGRATS ANALÒGICS I MIXTES (AMS)

Per consultar la ocupació d'aules mès recent:

https://intranet.etsetb.upc.edu//genweb/espais/app/index.html#/

 

 

 Descripció de Laboratoris d'Enginyeria Electrònica