Comparteix:

Adaptació de plans antics a graus actuals

Informació sobre el grau nou (Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació)

La informació sobre els nous plans d'estudis de grau la trobareu a: Estudis de Grau

Normativa i taules d'adaptació

La normativa la trobareu al següent enllaç: Normatives d'adaptació als Graus nous

Podeu fer la simulació de l'adaptació a l'enllaç corresponent que trobareu a la vostra Intranet.

Condicions Acadèmiques de l'adaptació:

Detall del procés d’adaptació segons la qualificació de les assignatures a l'expedient d'origen i d'acord amb les equivalències establertes a la taula d'adaptació corresponent:

  • Assignatures superades (nota entre 5 i 10): s’equiparen a l'expedient de destí.
  • Assignatures compensables (nota entre 4 i 4,9): s’equiparen a l'expedient de destí directament si s’aplica una regla d’equivalència 1x1 mantenint la mateixa nota o s’aplica la mitjana ponderada si s’aplica una regla d’equivalència 2x1. Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 4,8 CO i 6,1 Aprovat, la nota de l’assignatura equiparada a l’expedient de destí és 5,4 Aprovat.
  • Assignatures suspeses (nota inferior a 4): NO s’equiparen a l'expedient de destí ni es fan servir en regles d’equivalència 2x1. Exemple regla 2x1 on les notes d’origen són 2 Suspesa i 8 Notable, no s’equipara cap assignatura a l’expedient de destí però l’assignatura superada en origen amb 8 Notable es traspassa com a assignatura Optativa a l’expedient de destí.

Normativa de permanència:

  • 1er any: els crèdits adaptats es tenen en compte per la permanència de 1er any acadèmic.
  • Fase Inicial: Si t'adaptes i a l’expedient de destí, després del procés d’adaptació, no superes la Fase Inicial, tornes a estar subjecte a la Normativa de Permanència pel que fa a la Fase Inicial (cal que la superis en 4 quadrimestres a Temps Complet o 8 quadrimestres a Temps Parcial).

Procediment:

  • Sol·licitud: Podeu accedir a la sol·licitud a través de la e-secretaria, en el tràmit concret que estarà actiu en el termini establert.
  • En cas de no tenir accés a l'e-secretaria hauràs de fer la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC.

Terminis tardor 2022-2023