Comparteix:

TFG. Treball de Fi de Grau. Grau en Enginyeria Física

  • Grau en Enginyeria Física

El procediment i la normativa sobre el GEF el trobareu a l'apartat CURS ACTUAL de la web del Grau en Enginyeria Física.

En casos excepcionals, es pot sol·licitar la defensa online, presentant petició raonada a través del document i enviar-ho a etsetb.tfg@upc.edu, que haurà de rebre autorització expressa de la Direcció del Centre. El termini per fer la petició serà com a molt tard 20 dies abans de la defensa. La decisió positiva o negativa es comunicarà a l'estudiant 10 dies després de rebre la petició. En el cas de que la defensa online sigui autoritzada caldrà seguir les instruccions del següent enllaç.