Comparteix:

Informes i Plans del SGIQ

Informe de Gestió, Memòria i Informe de Seguiment

Els Informes de Seguiment es realitzen cada dos anys. El primer va ser del curs 2018-19. Els dels cursos anteriors es troben a l'Informe de Gestió i Memòria del curs corresponent. El Pla de Millora anual es troba a l'Informe de gestió corresponent.

Informe de revisió del SGIQ

Informe de gestió de recursos

Plans del SGIQ