Comparteix:

Sistemes Electrònics (Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació)

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes Electrònics

L’especialitat de Sistemes Electrònics del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació prové del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics previ d’aquesta escola.
En aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en els àmbits de la instrumentació, el control industrial, l’electrònicade potència, els sistemes digitals, la microelectrònica i l’electrònica de comunicacions.
Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).

Assignatures obligatòries de Sistemes Electrònics

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s’adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes Electrònics tals com:
  • Fonaments d’Electrònica
  • Circuits i Sistemes Lineals
  • Disseny Digital
  • Funcions i Sistemes Electrònics
  • Disseny de Sistemes basats en Microprocessadors
L’estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l’estudiant rep els coneixements propis de l’especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica. En el cas de la menció de Sistemes Electònics, es tenen les següents assignatures obligatòries:
  • Disseny de Sistemes Electrònics Digitals
  • Electrònica de Potència i Sistemes de Control
  • Instrumentació i Sistemes de Mesura
  • Fonaments de Micro i Nanotecnologies
  • Electrònica de Comunicacions

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes Electrònics

En el setè quadrimestre, l’estudiant ha de cursar l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes Electrònics. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d’un quadrimestre un projecte d’enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d’un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són:
Curs 2017 - 2018
  • Wireless Networks research group - IoT to Everything: Develop a very cheap device able to interact with an object (thing) and with a smartphone.
  • Caixabank Artificial Intelligence / Cognitive Systems Group - AI Assistant for Meetings: AI-driven assistant who can schedule meetings from e-mail analysis.
  • Agropecuària Sant Salvador - PigControl: Smart farming system based on image processing.
  • Hewlett Packard Large Format Printers Division - HP-Next Generation Printers: Optimizing substrate measurements in large format printers.
  • Remote Sensing research / Hospital Sant Joan de Deu - Tera-Health: Development and validation of a Terahertz radar system for biomedical applications.
  • Lear Corporation - Smart System for Driver Monitoring: System using sensors that could be integrated in any vehicle.
  • Sabis-Banc Sabadell - BlockChain Based Event Management System: Develop a software based on BlockChain to manage the return of events to the artists in an agile way.
  • NanoSatLab - 3Cat-NXT: Continuation in the development of the CubeSat satellites critical subsystems Attitude Determination and Control System.
Curs 2016 - 2017
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • Ficosa - Tow, Crash and Rollover Detection
  • 3Cat-ABS Android Beyond the Stratosphere: Distributed Satellite System
  • 3Cat-NXT Project: Phase A study for a 6U multi-spectral optical mission performed for ICGC
  • 3Cat-NXT Project: Critical subsystem ADCS Attitude Determination and Control System
  • StratoCom - Cost Effective communication payloads in Stratospheric Balloons
  • Associació Catalana per a una Pesca Responsable - GTR Tuna Tracker
  • Everis - Indoor Location
  • Accenture - IoT Digital Factory: Localization and monitoring of workers and assets in a Digital Factory indoor environment and consolidation with OT systems information in a dashboard
  • Col·legi de Metges de Barcelona - Low-cost, robust, autonomous blood-pressure measurement system for developing areas
Curs 2015 - 2016
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • 3Cat-ABS Android Beyond the Stratosphere: assess the viability of developing a satellite using commercial mobile phone elements
  • 3Cat-NXT Project: Phase A study for a 6U multi-spectral optical mission performed for ICGC
  • 3Cat-NXT Project: Finalize ground receiving station (hardware and software). Improve performance and perform tests for 3Cat-1 and 2
  • RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services Advanced Engineering Project Sky Detection Security
  • RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services. System for Slope Stability Retrieval
  • Trencadís: Portable Non Destructive Testing (NDT) equipment to determine the health of trencadís of Sagrada Familia temple
  • ILPBLE: Indoor Location platform based on Bluetooth Low Energy
  • HealZ: Products based on the use of physiological information obtained from body electrical impedance processed and presented in a Smartphone

Assignatures optatives de Sistemes Electrònics

A més, l’estudiant també pot cursar un conjunt ampli d’assignatures optatives i seminaris propis de l’especialitat de Sistemes Electrònics, com ara:
  • Conformitat dels Productes Electrònics
  • Control Remot de Sistemes
  • Disseny de Sistemes de DSP en Temps Real amb FPGAs
  • Dispositius Optoelectrònics i Visió 3D
  • Electrònica Intel·ligent
  • Electrònica de l'Automòbil
  • Introducció a l'Energia Solar Fotovoltaica
  • Sensors, Actuadors i Microcontroladors en Robots Mòbils
  • Sistemes Digitals Utilitzant Linux Incrustat
  • Energies Renovables
  • Simulació i Anàlisi de Circuits Mitjançant PSpice
  • Sistemes de Mesura de Baix Cost

Pràctiques en empresa

L’estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l’especialitat mitjançant pràctiques en empresa. En aquest àmbit, l’ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d’empreses tant del sector TIC pròpiament, com d’altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l’àmbit TIC. Alguns exemples d’empreses de l’àmbit dels Sistemes Electrònics que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
  • Lear Corporation Holding Spain S.L.
  • Hewlett Packard Española, S.L.
  • Urbiotica S.L.
  • Simon Tech S.A.
  • Idneo Tecnologies, S.L.

Treball de Fi de Grau

Finalment, l’estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l’àmbit de l’especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d’ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d’arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l’àmbit dels Sistemes Electrònics.

Electrònica de potència per aplicacions en Energies Renovables

 

Memòries no volàtils per a noves arquitectures hardware

 

Resum del Pla d'Estudis de la menció de Sistemes Electrònics (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits en els següents enllaços:

Màsters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes Electrònics

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l’enginyeria i de formació global en l’àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l’especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s’ofereixen tant en el nostre territori com arreu del mon. Dins la UPC, els masters que s'ofereixen més vinculats amb aquesta titulació són els següents:

 • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l’especialitat que hagis fet, l’entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l’Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.
 • Màster en Enginyeria Electrònica: Aquest màster ofereix graduats amb un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, analògica i RF, instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro inanotecnologies i microelectrònica.
 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica: Aquest màster ofereix una formació científica, tècnica i pràctica, adequada a les disciplines bàsiques de la medicina, que permetrà a qui el cursi desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de la indústria, la sanitat, la investigació, el desenvolupament i la innovació.