Comparteix:

Modalitats de Mobilitat

Informació sobre Doble Titulació, TFG i TFM a universitats i empreses. Els requisits que cal complir i les institucions que ofereixen places.

 

TFG i TFM a universitats

Realització del TFG/TFM en una Escola estrangera. La lectura i avaluació es fa normalment al centre d'acollida i es convalida a la nostra Escola.

  • Durada de l'estada: En funció de l'acord.

  • Convocatòria: Per marxar al quadrimestre de primavera o tardor.

Requisits
Graus
  • Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: 180 crèdits ECTS aprovats
  • Enginyeria Física: 180 crèdits ECTS aprovats
Màsters
  • Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET) i Màster en Enginyeria Electrònica (MEE): 60 crèdits ECTS aprovats
  • Màster en Fotònica: 30 crèdits ECTS aprovats

Consulta les universitats
Universitats amb les que tenim acords

 

TFG i TFM a empreses

La lectura i avaluació es fa a la nostra Escola.

  • Durada de l'estada: 6 mesos.

  • Convocatòria: Quadrimestre de primavera o tardor.

  • Erasmus Training: Els estudiants que realitzin el TFG/TM a una empresa europea poden sol·licitar l'ajut Erasmus Training.

Ofertes
Últims projectes ofertats per les empreses

 

Doble Titulació (DD)

Realització de cursos i TFG/TFM en una Escola estrangera. La realització d'aquesta modalitat donarà dret al reconeixement de les dues titulacions realitzades (tant la de l'ETSETB com la de l'Escola d'acollida).

DURADA DE L'ESTADA: En funció de l'acord.

CONVOCATÒRIA: Per marxar al quadrimestre de primavera o tardor.

Consulta les universitats
Universitats amb les que tenim acords