Comparteix:

El Campus Nord de la UPC redueix un 13,36% el consum d’aigua durant l’any 2023

El passat mes de juliol la UPC va posar en marxa un programa de mesures per donar compliment al Pla Especial de Sequera i reduir el consum d’aigua de manera permanent.

La UPC redueix un 19 % el consum d’aigua durant l’any 2023. En el Campus Nord s'ha reduit un 13,36% en el 2023, i un 19,60% respecte la mitjana del 2018-2019. El anys 2020 i 2021 no formen part de la mitjana dels últims 5 anys degut a la COVID. Amb l’entrada en la fase d’emergència cal reduir un 25 % el consum d’aigua.

Diferents estudiants de la Universitat han iniciat el seu treball de fi de grau (TFG) sobre l’estudi del consum d’aigua. Hi ha 5 TFG en marxa sobre el consum d'aigua als campus. L'estudiantat i el professorat també poden contribuir a la millora de la gestió de l'aigua a la Universitat a través de la realització i tutorització, respectivament, de treballs de fi d'estudis per analitzar el consum d'aigua i fer propostes als campus, en el marc del Campus Lab. La idea és avaluar el consum d'aigua dels edificis, detectar els sistemes més consumidors i proposar actuacions d'estalvi, reutilització, recuperació o regeneració als campus.

Són accions que van en línia amb el Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera, aprovat el juliol passat pel Consell de Govern. A més d'actuacions concretes en l'àmbit de les infraestructures, els laboratoris, els lavabos, la jardineria o la neteja, el programa contempla accions de sensibilització i implicació de la comunitat, així com una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l'aigua als campus.

Més informació: Sala de Premsa de la UPC