Comparteix:

El NanoSat Lab, laboratori liderat pel professor Adriano Campos, genera mapes del gel marí i de la humitat del sòl

Estudiants i joves investigadors del NanoSat Lab de la UPC han generat, amb tecnologia pròpia, els primers mapes d’humitat del sòl, de concentració, extensió i gruix del gel marí, així com de salinitat a l’Àrtic. Ho han fet mitjançant dos nanosatèl·lits tipus CubeSat de 6 unitats, en el marc de la missió ‘FSSCat’.

La missió s’ha dut a terme amb èxit des d’instal·lacions universitàries. Entre altres,  des del NanoSat Lab, un laboratori dedicat al disseny i la fabricació de càrregues útils i petits satèl·lits liderat per professor Adriano Campos, amb ubicació al Campus Diagonal Nord de la UPC i vinculat a l’Escola de Telecomunicació de Barcelona, al Centre Específic de Recerca CommSensLab-UPC i al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat. 

Felicitem un cop més la recerca universitària, especialment la que es du a terme des de la UPC.

Més informació