HACKATHON per a una mobilitat sostenible: 21 i 22 de març

HACKATHON per a una mobilitat sostenible: 21 i 22 de març

Des del projecte MUV ,Valors de Mobilitat Urbans s'organitza una Hackaton els dies 21 i 22  de març  per trobar reptes sobre mobilitat sostenible. Inscripcions  fins el 16 de març.

L'Escola de Tècnica Superior de Telecomunicació  promou i participa en projectes de sostenibilitat i cura pel medi ambient, com ara amb la iniciativa 'UPC Recircula (recollida selectiva....https://sostenible.upc.edu/ca/recircula) 

 

MUV és un projecte d’investigació i innovació en fase de desenvolupament amb l’objectiu principal de promoure el canvi modal mitjançant les noves tecnologies i la innovació. Es basa en una aplicació on experimentar i aprendre alhora, amb la participació de la ciutadania, les empreses locals i els gestors de la mobilitat urbana. ja siguin públics o privats.  L’aplicació és un joc de competició, amb missions i aventures que està inspirat en desafiaments de mobilitat local i de sostenibilitat global.

Fes-te MUVer, participa i rep incentius pels teus progressos en el canvi modal cap a una mobilitat més sostenible.

A l’enllaç DataViz.muv2020.eu es poden visualitzar els dispositius de control ambiental de MUV2020 instal·lats fins l’actualitat

A Data.muv2020.eu:5000 es podran descarregar les dades relacionades amb el projecte.

A www.muvapp.eu es pot descarregar l'app. Comparteix i competeix per ser el més sostenible en la mobilitat diària! 

Uneix-te al MUViment!