Comparteix:

La plataforma ACTRIS ERIC, de la qual forma part la UPC, esdevé infraestructura europea de recerca atmosfèrica

03/05/2023

La Infraestructura de Recerca d'Aerosols, Núvols i Gasos Traça (ACTRIS, per les sigles d'Aerosol, Clouds and Trace gases Research Infrastructure), és una plataforma distribuïda de recerca que estudia els components atmosfèrics de vida curta, com són els aerosols, els núvols i els gasos traça, que romanen a l'atmosfera entre unes hores o algunes setmanes. La instrumentació de què disposen els membres d'aquesta infraestructura permet observar com es distribueixen en el temps i l'espai aquests components, i estudiar com interactuen entre si, amb la resta de components atmosfèrics i amb la radiació solar. Això fa possible fer prediccions atmosfèriques fiables que comprenen des d'alertes meteorològiques i sanitàries a curt termini fins a avaluacions a llarg termini del canvi climàtic.

ACTRIS s'ha constituït, el 25 d'abril, com a Consorci d'Infraestructura de Recerca Europea (ERIC), amb seu estatutària a Finlàndia i instal·lacions distribuïdes als països participants, i també a altres punts fora d'Europa. A partir d'aquesta decisió ACTRIS ERIC es converteix en una infraestructura permanent de l'Espai Europeu de Recerca (ERA) per oferir dades i serveis d'última generació en recerca atmosfèrica.

La UPC participa en aquesta infraestructura de recerca a través del Laboratori de Teledetecció (RSLab), que pertany al Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció (CommSensLab) del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, vinculat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB- UPC Telecos).

L'RSLAb aporta a ACTRIS una estació de teledetecció d'aerosols atmosfèrics amb resolució en distància, ubicada a la coberta de l'edifici D3 del Campus Diagonal Nord. L'estació està constituïda per un lidar (radar làser) d'aerosols multilongitud d'ona, un fotòmetre solar/lunar i diversos equips auxiliars.

La proximitat d'aquest equipament a les instal·lacions de mesura d'aerosols mitjançant tècniques in situ (en superfície) de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ubicat davant del mateix campus i que també forma part d'ACTRIS, facilita que es pugui combinar l'ús dels dos equipaments donant com a resultat una estació d'observació d'aerosols d'altes prestacions.

A més, la instal·lació de teledetecció de la UPC també dona suport les observacions d'aerosols in situ que realitza l'IDAEA-CSIC a les estacions del Montseny (Barcelona) i del Montsec (Lleida), que també formen part d'ACTRIS ERIC.

Més informació