Mobilitat: Convocatòria mobilitat nacional SICUE 2023/2024 per als estudiants de grau

Mobilitat: Convocatòria mobilitat nacional SICUE 2023/2024 per als estudiants de grau


Vols marxar de mobilitat a una universitat del territori espanyol?

 

 

El Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris d'Espanya (SICUE) és un programa de mobilitat nacional d'estudiants universitaris. Aquest programa permet realitzar part dels estudis de Grau en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular

En aquest enllaç podeu consultar l'oferta de places per als estudiants de la UPC.

 

Sol·licituds:

Data d'inici: 13/02/2023
Data fi: 27/02/2023
Presentació: La sol·licitud s'ha de registrar mitjançant la Seu Electrónica de la UPC:

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE 


Més informació:

Web del Servei de Gestió Acadèmica

CRUE