Mobilitat: Summer Camp in MCUT, Taiwan

Mobilitat: Summer Camp in MCUT, Taiwan


SUMMER CAMP
2023 JULY
MCUT Language & Culture Camp in Taiwan

La Ming Chi  University of Technology ofereix  3 places per cada universitat partner. per els estudiants de grau que vulguin participar en el Summer Camp a Taipei, del 3 al 12 de Juliol de 2023 (la MCUT finança tot excepte els bitllets d'avió, veure full informatiu).

 

 

 

Funcionament

Cada centre seleccionarà un candidat d'entre totes les sol·licituds rebudes i enviarà les dades del candidat seleccionat al Gabinet de Relacions Internacionals (GRI) de la UPC.
Des del GRI faran la priorització conjunta i enviaran a la MCUT els tres millors candidats, per a la seva consideració i selecció final.

 

 

Participa

Si t'interessa participar, envia'ns un correu electrònic a l'adreça indicant en l'assumpte "MCUT Summer camp".

 

 

Termini

La data límit per enviar la sol·licitud és el 21 de maig de 2023

 

 

Full Informatiu