Mobilitat: Vols realitzar una estada de curta durada al Japó? 1st call of 2022 NII

Mobilitat: Vols realitzar una estada de curta durada al Japó? 1st call of 2022 NII

El National Institute of Informatics (NII) de Tokyo ofereix beques per a realitzar una estada de recerca en temes molt diversos. L'oferta és per a una estada de 2 a 6 mesos de durada i està adreçada a estudiants de Màster i de Doctorat .


Característiques

 • L'import de la beca és de 5.700 iens per dia (aprox 41 euros/dia) més l’assegurança d’accidents.
 • La durada de l’estada va des de 60 dies fins a 180 (excloent-hi els viatges).
 • Els estudiants acceptats han d’arribar al NII abans de finals de març del 2023.


Requisits

 • Ser estudiant/a de màster o de doctorat tant en el moment de fer la petició com quan es faci l’estada.
 • Tenir un bon expedient acadèmic.
 • Tenir un bon nivell d’anglès.


Procediment
Els/les interessats/des han d’enviar la seva sol·licitud via e-mail a amb subject NII-2022 Internship - 1st call i han d'adjuntar:

 • Nivell d'anglès i acreditació disponible
 • Carta de motivació en anglès (és molt important en el procés de selecció)
 • CV en anglès
 • Application form, degudament emplenada: NII International Internship Program application form que trobareu a l'apartat2. Application procedure del Guideline for Candidates: https://www.nii.ac.jp/en/about/international/mouresearch/internship2022-1/index.html . A l'application form cal relacionar, com a màxim, tres temes de recerca a escollir d’entre els que trobareu a list of Research topics.
 • Expedient acadèmic de la titulació que s’està cursant o de la darrera titulació cursada
 • Còpia del correu d’un supervisor de l’NII acceptant treballar amb el candidat (com a mínim adjuntar una acceptació)

Es comunicarà als sol·licitants si han passat el procés inicial de selecció dos setmanes després de finalitzar el període de presentació de candidatures. Un mes després, aproximadament, es coneixerà la resolució definitiva del NII.

Cal tenir en compte que el nombre de places és molt reduït i es comparteixen amb els estudiants de la FIB.


Data límit per fer-nos arribar la sol·licitud: 18 de maig de 2022