Exposició de pòsters TFGef - 20 de juny

Exposició de pòsters TFGef - 20 de juny

Estudiantat del Grau en Enginyeria Física  autor del Treball de Fi de Grau presentat aquest curs, exposarà el pòsters del seu TFG el proper dimarts 20 de juny. Respondran les preguntes i consultes dels assistents.

 

 

Exposició Pòsters TFGef 2023