Comparteix:

Un projecte d'innovació liderat pels profs. Jose Antonio Lázaro i Anna Umbert de la UPC, seleccionat pel programa UNICO I+D 6G

06/06/2024

Font: UPC

Els ajuts concedits a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) s'emmarquen en el subprograma d’infraestructures de recerca i equipament cientificotècnic del programa UNICO I+D 6G 2023 del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, que s'inscriu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus Next Generation.

D'una banda, s'ha atorgat una subvenció de gairebé dos milions d'euros al projecte ELEGANT - Evolució d'infraestructura (latència ultra baixa) i sistema mòbil expandit (mmWave) cap a xarxes 6G-IA (ELEGANT), centrat en la implementació d'una infraestructura científica única cap al 6G, de latència ultra baixa, ampliant la xarxa a la zona d'espectre d'ones mil·límetres fins a 26 GHz. El sistema permetrà la integració de la intel·ligència artificial en diferents parts de la xarxa configurable, de codi obert, internacional i distribuïda (6G—AI). Així, es crearà un banc de proves holístic, essencial per a la investigació multidisciplinària, la formació i la transferència d'aquesta tecnologia a la societat.

El projecte està liderat pel professor José Antonio Lázaro Villa i la professora Anna Umbert Juliana, ambdós del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions i vinculats a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). Són també investigadors del Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA).

El segon projecte subvencionat, que rebrà un ajut de 825.200 euros, és per al Laboratori avançat per al prototipat i integració de circuits, dispositius i antenes a freqüències sub-THz, que es desenvoluparà al Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció (CommSensLab-UPC). Aquest laboratori millorarà la capacitat de fabricació i prototipatge de circuits de radiofreqüència, i possibilitarà el muntatge i la verificació de circuits per a aplicacions a freqüències inferiors a THz.

L'investigador al capdavant del projecte és Jordi Romeu Robert, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, a l'ETSETB, i investigador del Grup d´Antenes i Sistemes Radio (AntennaLAB) i del CommSensLab-UPC.

El programa UNICO I+D 6G forma part del Pla de Recuperació i l’estratègia d’impuls al 5G. Enguany, destina 62 milions d’euros a 43 projectes, amb l’objectiu d’enfortir l’ecosistema de recerca al voltant de la pròxima generació de tecnologia mòbil. A Catalunya, la UPC i altres tres entitats rebran 18.093.376 euros per desenvolupar 10 projectes.