Comparteix:

Màster universitari en Enginyeria Electrònica (120 ECTS)

Verificació

Seguiment

  • Les dades de seguiment s'engloben a la Memòria, Informe de Gestió i Informe de Seguiment del Centre que es troben a la secció dedicada  als Informes i Plans del SGIQ (a partir del cus 2015-2016).

Modificació

Acreditació