Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GRAU + MÀSTER Enginyer/a de Telecomunicació

GRAU + MÀSTER Enginyer/a de Telecomunicació

Pars capcelera

El Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) d'Enginyeria de Telecomunicació s'ofereix com novetat el curs 2022-2023 i permet assolir les competències que permeten exercir la professió regulada d'Enginyeria de Telecomunicació en uns estudis integrats de Grau + Màster.  És la Doble Titulació de Grau i Màster en Enginyeria de Telecomunicació.

Aquest recorregut, a banda de proporcionar les atribucions professionals permet cursar el Grau + Màster de forma flexible. Se segueix un itinerari que integra els dos plans d'estudi (de grau i màster) ordenant les assignatures de més bàsiques i generalistes a més especialitzades.

Els alumnes del Programa Integrat, d'acord al seu rendiment acadèmic, tindran un pla tutoritzat propi que els permetrà cursar-lo amb menció d'excel·lència, i completar-lo en 5 anys.

El codi específic a la preinscripció universitària per triar aquests estudis és el 31111.

 

Què és el PARS?


El PARS és el Programa Acadèmic de Recorregut Successiu.

Així és com anomenem a un programa d'estudis que, al completar-lo, atorga la doble titulació en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST) i el Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET).

El programa ordena les assignatures i els continguts d'ambdós programes de manera lògica, permetent enllaçar de manera més fàcil el grau i el màster, i iniciar els continguts de màster durant el quart any de grau abans de la realització del Treball de Fi de Grau (TFG).


Quins beneficis té el PARS?

1. Dona accés a la professió d'Enginyer/a de Telecomunicació.

Regulada per les Ordres CIN/352/2009 i CIN/355/2009. Únicament els titulats que obtinguin aquestes atribucions, que s'integren en el PARS, podran exercir amb plenes funcions com a enginyers/es de telecomunicació.

 

2. Itinerari d'assignatures progressiu

Al ser un programa específic de doble titulació entre el Grau i Màster d'Enginyeria de Telecomunicació , el pla d'estudis està dissenyat per anar cursant els continguts de més generalistes a més específics i especialitzats. Es crea així un itinerari més coherent, que no es pot oferir quan es cursen les dues titulacions de manera independent.


3. Tutorització individual

El programa de doble titulació Grau + Màster és un itinerari d'excel·lència. Als estudiants se'ls assigna un tutor individual a l'iniciar el programa, de forma que d'acord al seu rendiment acadèmic se li oferirà la possibilitat de cursar els 240+120 ECTS dels plans d'estudis en 5 anys (en lloc del 6 anys requerits al cursar els plans d'estudis per separat).  

 

4. Realització del TFE a la finalització del programa

El Treball Final d'Estudis (TFE) del Programa Acadèmic consisteix en la realització d'un projecte individual, format d'una part inicial (Treball de Fi de Grau, TFG) i una contribució avançada (Treball de Fi de Màster, TFM) que es realitzen al final de l'itinerari del programa. Permet plantejar objectius i resultats més ambiciosos.


5. Realització del TFE en diferents modalitats:

  • En mobilitat internacional (en universitats estrangeres de prestigi).

  • A l'empresa (mitjançant pràctiques en empresa remunerades, per iniciar la inserció laboral, i amb la possibilitat de la menció dual).

  • En un grup de recerca (per continuar amb el doctorat).

 

6. Flexibilitat

Inscriure's en el PARS no obliga a cursar el màster. Un estudiant del programa acadèmic pot decidir en qualsevol moment de la seva trajectòria passar a cursar únicament el Grau i obtenir el títol únicament d'aquests estudis sense necessitat de finalitzar tot el PARS


7. Accés al Programa de Beques PARS

L'Escola ofereix un programa de beques: TALENT, PARITAT, EQUITAT per al PARS. A les beques podran accedir aquells estudiants que cursin el PARS i tinguin un resultat acadèmic excel·lent.

Cadascuna de les 3 beques, que comprendrà l'import de la matrícula de 2A,2B i 3A, una beca d'aprenentatge per 3B i 4A i un conveni de cooperació educativa pels següents cursos fins la finalització dels estudis, prioritzarà l'excel·lència acadèmica, el talent femení i la igualtat social, respectivament. Amb aquest programa de beques s'assegura que estudiants amb capacitats per cursar els estudis puguin cobrir amb escreix el cost que suposen.

 

 

Per a qualsevol consulta o dubte: o