Comparteix:

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).

El pla d’estudis del grau té una part comuna que engloba la formació en matèries bàsiques de l’enginyeria i en fonaments de les diferents especialitats. Aquesta part comuna s’estén des del primer quadrimestre (Q1A) fins el cinquè quadrimestre (Q3A).
 
Posteriorment, des del sisè quadrimestre (Q3B) fins al vuitè quadrimestre (Q4B) es desenvolupa la formació en l’especialitat que l’estudiant ha triat.
 
El gràfic següent detalla la formació comuna, mostrant la separació de les assignatures en matèries bàsiques (en groc al diagrama) i matèries obligatòries (en gris al diagrama). Per veure el detall de la formació de cada especialitat, podeu anar a:
Podeu consultar la taula de prerequisits en els següent enllaç:
 
El Pla d'estudis del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació consta de 240 ECTS, desglossats en matèries (agrupació d’assignatures) de la manera següent:
Mòduls Crèdits
Formació bàsica 60
Formació obligatòria 96
Formació optativa de menció 48
Formació optativa comuna 18
Treball de Fi de Grau 18
Crèdits totals

240

 

Formació bàsica

El mòdul de formació bàsica consta de 60 crèdits repartits entre les matèries de Matemàtiques, Informàtica, Física, Electrònica i Empresa; amb 24, 12, 11, 7 i 6 ECTS respectivament.
Aquest mòdul es cursarà a la primera meitat del pla d'estudis, és a dir, en els tres primers semestres de la titulació (1A, 1B i 2A). A més, aquests crèdits es distribuiran en assignatures majoritàriament de 6 crèdits cadascuna.
Mòdul de formació bàsica Crèdits
Matemàtiques 24
Informàtica 12
Física 11
Electrònica 7
Empresa 6

Accés a les guies docents: