Comparteix:

Sistemes Audiovisuals

L'especialitat de Sistemes Audiovisuals

L'especialitat de Sistemes Audiovisuals del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació substitueix al Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals previ d'aquesta escola.
En aquesta especialitat s'adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en el camp de l'enginyeria de sistemes audiovisuals, inclosos els camps de l'acústica, la imatge, l'àudio, el vídeo i els entorns multimèdia.
Els estudis s'estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).

Assignatures obligatòries de Sistemes Audiovisuals

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s'adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes Audiovisuals tals com:
  • Senyals i Sistemes
  • Introducció al Processat Audiovisual
  • Processat de Senyal Audiovisual i de Comunicacions
L'estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l'estudiant rep els coneixements propis de l'especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica. En el cas de la menció de Sistemes Audiovisuals, es tenen les següents assignatures obligatòries:
  • Acústica i Electroacústica
  • Processament d'Àudio i Veu
  • Processament d'Imatge i Vídeo
  • Comunicacions Multimèdia
  • Tecnologia i Producció Audiovisual
  • Codificació de Continguts Audiovisuals

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

En el setè quadrimestre, l'estudiant ha de cursar l'assignatura de Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d'un quadrimestre un projecte d'enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d'un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són:
  • Wireless Networks research group - IoT for Everything: Develop a very cheap device able to interact with an object (thing) and with a smartphone.
  • Caixabank Artificial Intelligence / Cognitive Systems Group - AI Assistant for Meetings: AI-driven assistant who can schedule meetings from e-mail analysis.
  • Agropecuària Sant Salvador - PigControl: Smart farming system based on image processing.
  • Hewlett Packard Large Format Printers Division - HP-Next Generation Printers: Optimizing substrate measurements in large format printers.
  • Lear Corporation - Smart System for Driver Monitoring: System using sensors that could be integrated in any vehicle.
  • Médecins Sans Frontières (MSF) - Optical Medical Registers Analysis: Optically recognize (OCR) and analyze hospital medical registers to quickly assess the field teams in emergency situations.
  • Sabis-Banc Sabadell - BlockChain Based Event Management System: Develop a software based on BlockChain to manage the return of events to the artists in an agile way.
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • StratoCom - Cost Effective communication payloads in Stratospheric Balloons
  • Hospital Sant Joan de Déu - Automatic analysis of infant sleep structure
  • Associació Catalana per a una Pesca Responsable - GTR Tuna Tracker
  • Mediapro - Digital Board: Automatic detection system of events in a sports match and automatic marking on the image to improve the match reviews in sports broadcasts
  • King - Creation of a library of software for Android and iOS that allows, through the use of smartphone camera and facial recognition technologies, performing a parameterization of the player's features: face shape, skin color, distinctive features (beard, ...) and use those parameters to create a model of the game character that is an approximation of the player
  • Minsait (Indra) - Being able of, through the image of a product, performing searches in eCommerce and Marketplaces of that product and similar products offering a comparison in price and availability. Results would be ordered according to filters and preferences
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services. System for Slope Stability Retrieval
  • Catchoom-based Mobile App with on device recognition: PhooDi, product identification and augmented through image recognition
  • FITD: A Matlab-based application that generates a spoken description of an image in multiple languages
  • MirrorAid: Software application based on image and video processing to aid the rehabilitation of facial paralysis after facial nerve injury
  • Trencadís: Portable Non Destructive Testing (NDT) equipment to determine the health of trencadís of Sagrada Familia temple
  • Automatic Control of Vehicles at UPC Campus Nord Parking
  • HealZ: Products based on the use of physiological information obtained from body electrical impedance processed and presented in a Smartphone

Assignatures optatives de Sistemes Audiovisuals

A més, l'estudiant també pot cursar un conjunt ampli d'assignatures optatives i seminaris propis de l'especialitat de Sistemes Audiovisuals, com ara:
  • Acústica i Electroacústica II
  • Classificació de Patrons: Aplicacions en Tractament de Senyal
  • Descripció de Continguts Audiovisuals
  • Dispositius Optoelectrònics i Visió 3D
  • Programació d'Aplicacions Multimèdia
  • Sistemes d'Observació de la Terra i Teledetecció
  • Tecnologies Biomètriques
  • 3D amb Kinect

Pràctiques en empresa

L'estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l'especialitat mitjançant pràctiques en empresa. En aquest àmbit, l'ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d'empreses tant del sector TIC pròpiament, com d'altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l'àmbit TIC. Alguns exemples d'empreses de l'àmbit dels Sistemes Audiovisuals que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
  • Fujitsu Technology Solutions
  • Retevision I, S.A.
  • Ficosa
  • Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
  • BCNVision

Activitats d'extensió universitària

 

Activitats d'extensió universitària

 

Treball de Fi de Grau

Finalment, l'estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l'àmbit de l'especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d'ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d'arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l'àmbit dels Sistemes Audiovisuals.

 

Reconeixement gestual

Resum del Pla d'Estudis de la menció de Sistemes Audiovisuals (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits a l'enllaç Normativa Acadèmica

En el següent link podeu trobar la imatge interactiva del pla d'estudis.

Exemples de sortides professionals dels nostres recents titulats

Másters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Sistemes Audiovisuals

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l'enginyeria i de formació global en l'àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l'especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s'ofereixen tant en el nostre territori com arreu del món. Dins la UPC, els màsters que s'ofereixen més vinculats amb aquesta titulació són els següents:
 
  • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l'especialitat que hagis fet, l'entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l'Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.
  • Màster en Enginyeria Electrònica: Aquest màster ofereix graduats amb un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, analògica i RF, instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro inanotecnologies i microelectrònica.
  • Màster Interuniversitari en Visió per Computador: Aquest màster ha estat dissenyat per aglutinar l'experiència de quatre universitats de Barcelona per tal d'oferir als estudiants un programa actualitzat sobre els mètodes i els fonaments d'una tecnologia emergent com és la visió per ordinador (computer vision), la qual té un impacte creixent en un gran nombre de sistemes intel·ligents.
  • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica: Aquest màster ofereix una formació científica, tècnica i pràctica, adequada a les disciplines bàsiques de la medicina, que permetrà a qui el cursi desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de la indústria, la sanitat, la investigació, el desenvolupament i la innovació.