Comparteix:

Programes d'intercanvi

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona té establerts diferents convenis i acords de col·laboració amb escoles i empreses de diferents estats europeus i d'arreu del món.
Aquests acords permeten que cada curs al voltant d'uns cent estudiants puguin realitzar una estada a un centre estranger o empresa.
En el cas d'empreses i escoles que tinguin acord, es pot realitzar el Treball Fi de Grau i el Treball Fi de Màster.

 

Eramus+

Consisteix en la realització d'un període d'estudis en una institució d'educació superior d'un altre país europeu. A la conclusió del mateix, la institució d'origen reconeixerà acadèmicament els estudis realitzats. El programa ERASMUS+ està obert a la participació dels Estats membres de la Unió Europea, i també de: Croàcia, Islàndia, Liechtenstein, Macedònia, Noruega i Turquia. 

Per poder participar s'ha de tenir nacionalitat d’un país de la Unió Europea, o bé, per als estudiants no comunitaris, tenir un permís d’ estada a Espanya, en vigor; estar matriculat d'una titulació oficial d'una universitat signant de la Carta universitària Erasmus i complir els requisits acadèmics establerts per l'Escola.

Més informació

 

Eramus+ pràctiques

Erasmus+ pràctiques està orientada als estudiants de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques a una empresa, centre de recerca o universitat.
Més informació

 

Programa UNITECH

El programa de mobilitat UNITECH està adreçat a estudiants d'enginyeria, amb un alt rendiment acadèmic i amb un perfil de lideratge, proactivitat, bona comunicació i capacitat de treball en equip.

El programa UNITECH requereix una estada acadèmica i una estada de pràctiques; la durada estimada és d'un any.

Estructura del programa:

 1. Intercanvi acadèmic en una de les universitats del grup UNITECH: durant l'estada els participants han de combinar assignatures tècniques juntament amb assignatures de l'àmbit d'economia i business

 2. Pràctiques en una de les empreses UNITECH

 3. Tres sessions obligatòries d'activitats i tallers

Per finalitzar el programa UNITECH:

 • Els estudiants han de superar un mínim de 20 crèdits ECTS durant l'estada d'intercanvi

 • L'estada de pràctiques ha d'equivaldre a un mínim de 30 crèdits ECTS (2.5 crèdits=1 setmana de pràctiques; s'ha de fer un mínim de 12 setmanes de pràctiques)

 • 30 crèdits ECTS que es poden distribuir entre fer més crèdits a la universitat de destí o allargar les pràctiques

 • El programa requereix, a més a més, que els estudiants hagin cursat, sigui a la universitat d'origen o bé durant l'estada d'intercanvi, un total de 20 crèdits ECTS de l'àmbit de management (economia, màrqueting, business, etc)

Més informació

 

SICUE

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat per realitzar part dels estudis en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.

Més informació

USA, Canadà, Amèrica Llatina, Xina, Japó, Austràlia, Singapur

Paral·lelament al programa ERASMUS+, l'Escola també ofereix als seus estudiants la possibilitat de cursar estudis als EUA, l'Amèrica Llatina, la Xina, el Japó, Canadà,  etc., mitjançant acords bilaterals d'intercanvi. Es tracta de places d'intercanvi que per diversos motius no poden estar incloses en el conjunt de l'oferta ERASMUS+. 

Aquests programes no tenen associats ajuts econòmics oficials per part de la UPC, tot i que per alguns països es pot optar a d'altres ajuts d'entitats públiques i/o privades. Més informació a l'apartat de Beques i ajuts a la mobilitat.

 

Programa Vulcanus a Japó

Vulcanus a Japó va començar el 1997. El programa consta de pràctiques industrials per estudiants d'enginyeria o d'altres camps científics. Comença a l'agost i acaba al març de l'any següent. El programa consta del següent:

 • Un seminari sobre el Japó
 • 2 mesos de curs intensiu de Japonès
 • 6 mesos de pràctiques en una empresa japonesa

L'empresa amfitriona proporciona allotjament durant tota l'estada. L'ajut econòmic que es dona és, aproximadament, de 8.200 € per pagar despeses de viatge, assegurança i manutenció. 

El programa està adreçat als estudiants universitaris de la branca de les enginyeries o ciències, inscrits en una universitat europea i que siguin estudiants de quart any de grau o bé estudiants de màster. Aquesta beca no permet desenvolupar el TFG/TFM en mobilitat.

Com a criteris de selecció es té en compte l'expedient acadèmic i la valoració dels dels tutors, alt coneixement d'anglès parlat i escrit, motivació, coneixement i actitud vers les relacions UE-Japó i capacitat d'adaptació a una cultura diferent. Abans d'aplicar, vine'ns a veure per ajudar-te amb la teva sol·licitud. 

Més informació

 

Beques National Institute of Informatics de Tokyo, a Japó

Beques del National Institute of Informatics per a estudiants de Màster i Doctorat, per anar a fer una estada de 2 a 6 mesos al Japó.

Característiques

 • L’import de la beca és de 171.000 iens (1 400 euros aprox.) mensuals més l’assegurança d’accidents.
 • La durada de l’estada va des de 60 dies fins a 180 (incloent-hi els viatges).

Requisits

 • Ser estudiant/a de màster o de doctorat.
 • Tenir un bon expedient acadèmic.
 • Tenir un bon nivell d’anglès.
Procediment i documents sol·licitats
 • Acreditació disponible del nivell d'anglès.
 • Carta de motivació en anglès (és molt important en el procés de selecció).
 • Application form, degudament emplenada. Cal relacionar, com a màxim, tres temes de recerca a escollir d’entre els que trobareu a list of Research topics i també cal incloure el currículum vitae.
 • Expedient acadèmic de la titulació que s’està cursant o de la darrera titulació cursada.
 • Còpia del correu d’un supervisor de l’NII acceptant treballar amb el candidat (com a mínim adjuntar una acceptació).

També, amb Empresa, hi ha la possibilitat de realitzar el projecte en una empresa o centre d'investigació estranger. Aquí pots trobar les empreses i places que aquestes oferten cada curs.

Aquests programes no tenen associats ajuts econòmics oficials per part de la UPC, tot i que habitualment l'empresa o centre atorga una compensació econòmica mensual a l'estudiant.