Comparteix:

Audiència Pública amb motiu del procés d'acreditació institucional : 2 de desembre

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) es troba immersa en el procés d'acreditació institucional, que en cas d’obtenir-la s'acrediten automàticament tots els títols que imparteix i gestiona l'Escola per un període de sis anys. Per tant, suposa simplificar significativament els processos d'avaluació de la qualitat. Juntament amb l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) som centre pilot de la UPC en l'acreditació institucional.

L'acreditació correspon a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). De fet, ara ja estem en el pas final, només resta la visita presencial del Comitè Avaluador Extern (CAESGIQ) designat per AQU que ha de certificar la implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’ETSETB. Durant la visita, que tindrà lloc l’1 i 2 de desembre, el comitè es reunirà amb l’equip directiu i caps de les unitats que donen servei a l’escola així com amb representants de la comissió permanent, directors de departaments i del personal docent.

El procediment d’acreditació institucional preveu també una audiència oberta a la que pot accedir tota persona de la UPC vinculada a l’Escola que tindrà lloc a la Sala de Reunions de la 2a planta del B3 divendres dia 2 de desembre de 13:30 h a 14:00 h.