Comparteix:

Convocatòria de beques UPChelps 2023/2024

03/10/2023


La UPC convoca les beques UPChelps  2023/2024 per ajudar a afrontar el pagament de les matrícules (crèdits/taxes/tutoria) d'aquelles persones que tinguin la condició de destinatari, reuneixin els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultats socioeconòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.

 

Beques UPChelps  2023/2024: convocatòria

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la seu electrònica a partir del 2 d'octubre.

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Beca_UPChelps

Hi ha dos terminis de finalització per a la presentació de sol·licituds:

  • Estudiants amb matrícula anual i de quadrimestre de tardor: fins les 24 hores del 22 d'octubre de 2023

  • Estudiants del quadrimestre de primavera: fins a les 24 hores del 28 de febrer de 2024