Reconeixement per la trajectòria realitzada com a docents i professionals a membres de la comunitat ETSETB

Reconeixement per la trajectòria realitzada com a docents i professionals a membres de la comunitat ETSETB

Al passat acte celebració de Sant Gabriel va tenir lloc la benvinguda al nou personal vinculat a l'ETSETB, tant Personal Docent i Investigador com Personal d'Administració i Serveis, i el reconeixement a membres de la comunitat per la tasca realitzada en el passat. 

- El reconeixement dels 40 anys de trajectòria docent al personal docent i investigador: Joan Carles Cruellas Ibarz, Francesc X. Rosell Ferrer i Sergio Ruiz Moreno.

- Reconeixement amb motiu de la seva jubilació: Luis Benadero García-Morato, Joan Cabestany Moncusí, Ferran Casadevall Palacio i Marta Net Marcé.

- El reconeixement dels 25 anys de serveis, com a Personal d’ Administració i Serveis: Adela Ortiz Ortiz.

 

Enhorabona!