Comparteix:

Mobilitat: Convocatòria Mobilitat Nacional SICUE 2024-2025

Oberta la Convocatòria de Mobilitat SICUE per al curs 2024-2025

El Programa SICUE és un programa de mobilitat ofert per CRUE Universidades Españolas que permet als estudiants realitzar part dels estudis en una universitat espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d’adequació al perfil curricular.

Requisits


  • Ser estudiant de grau de la UPC i tenir superats un mínim de 45 crèdits, sense perjudici del compliment de la normativa interna dels centres de la UPC quant al mínim de crèdits superats per a poder optar a una mobilitat. Tenir formalitzada una matrícula de 30 crèdits. (En el cas d'estudiants procedents de trasllat, hauran de ser 45 crèdits superats) o, en el cas de ser els últims per a finalitzar la titulació, de la totalitat restant.
  • La durada de l'estada ha de ser anual o d'un quadrimestre en funció de l'acordat en el conveni bilateral. No obstant això, podran autoritzar-se acords acadèmics per a estades de mig curs i a l'inrevés, sempre que els coordinadors de les universitat de destí i origen estiguin d'acord. Cal recollir el canvi en l'acord acadèmic.

Sol·licitud


Termini per presentar la sol·licitud: 04/03/2024

La sol·licitud s'ha de registrar mitjançant la Seu Electrónica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE

Tota la informació


Web Servei de Gestió Acadèmica: Mobilitat Nacional Sicue 2024/25