Preparats pels tallers STEM&Tu 2024!

Preparats pels tallers STEM&Tu 2024!

s tracta d’una activitat que vol fomentar les STEAM (Science,Tecnology, Enginyering, Art and Mathematics), a través de tallers que volen acostar la ciència i la tecnologia als estudiants d’ESO i Batxillerat des del punt de vista de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i de les Telecomunicacions en particular.

L’ activitat es desenvolupa en una única sessió on després d’una presentació inicial de les STEAM i la universitat, es duen a terme els tallers.  La sessió corre a càrrec d'un estudiant de l’Escola de Telecomunicació que també aprofitarà per compartir experiències sobre la universitat. El programa STEM&Tu  es centra en quatre tallers: circuits impresos, instrumentació i ultrasons, criptografia i IoT amb Arduino.

Els tallers es realitzen presencialment, en els mateixos laboratoris on l'estudiantat universitari realitza pràctiques i treballs o bé virtualment. En el primer cas, els alumnes i segons els tallers,  poden fer experiments amb circuits senzills, treballen amb un sistema més complex de mesura de distància per ultrasons, monitoritzen la tempertaura i la humitat de la sala o bé poden desxifrar mecanismes matemàtics.

Els tallers els duen a terme estudiantat del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, del (Programa Acadèmic de Recurregut Successiu, grau + màster en enginyeria de telecomunicació) i el Grau en Enginyeria Electronica de Telecomunicació. L'equip STEM&Tu 2024 està format per Mariona Capdevila, Marc Fernández, Enrique González, Jaume Rovira i Natalia Sanz.