Comparteix:

Documents abans de tornar

Certificat d'estada

Com: Signat i segellat per destí. Puja un bon escaneig a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació.

Quan: En acabar l'estada (no es pot signar abans de la data de fi que consti al certificat).

Model: Es troba a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació. Diferent per Erasmus i no Erasmus.

Requisits perquè l'acceptem:

  • La data de signatura no pot ser prèvia a la data de fi que consti al certificat (ha de ser igual o posterior).
  • La data d'inici ha de coincidir amb la data del certificat d'arribada.
  • No pot tenir rectificacions ni tatxadures.
  • A les dues primeres opcions, si heu anat d'estudis, heu de marcar l'opció "Has been enrolled in our institution..." i si heu anat de pràctiques, encara que sigui a una universitat, la segona ("has been arrived at our entreprise...").
  • Ha de ser el nostre model (paràgraf anterior). NO S'ACCEPTA el certificat d'estada propi de la institució d'acollida.

Aquest certificat és imprescindible per tancar l'expedient de mobilitat i per justificar (si és el cas) la beca rebuda, altrament no podràs reconèixer el que hagis fet a la institució de destí i hauràs de retornar els diners de la beca (si en tens). 

Si has rebut alguna beca per part d'una institució diferent de l'Erasmus (per exemple, la Mobint), mira la seva convocatòria, per veure si tenen un model de certificat d'estada propi. En aquest cas, hauràs d'obtenir els dos models: el seu i el nostre.

 

Només per a estudiants Erasmus

A més de lliurar el certificat d'estada, per tancar l'estada haureu de:

  • Contestar online l’informe d'estudiant (enquesta Erasmus). Uns dies abans de finalitzar l’estada rebreu un email amb l’enllaç personalitzat. En cas de no fer-lo implicarà la devolució de l’ajut.
  • Signar l'addenda al conveni financer que us enviarem, en el cas que hi hagi alguna diferència de dies d'estada entre els previstos inicialment i els certificats finalment en el certificat d'estada.

 

Documents d'avaluació:

TFE:

  • Si NO estàs fent el Grau en Eng. de Dades, en trobaràs la informació a TFE mobilitat (excepte GCED). Tingues en compte els casos en què es pot no defensar a l'ETSETB i els casos en que s'ha de defensar a l'ETSETB. Tinques en compte també com has d'haver fet el dipòsit de la memòria i els altres documents de treball (a l'apartat "durant la mobilitat" del mateix enllaç).
  • Si estàs fent el Grau en Eng. de Dades, en trobaràs la informació a TFE mobilitat de Grau en Eng. de Dades.

Assignatures: Certificat de notes (transcript of records) de la universitat de destí. Ha de ser original, amb firma i segell o amb firma digital (firma escanejada no s'accepta). Una setmana després de la recepció, farem la conversió de notes al teu expedient.

Crèdits optatius de pràctiques. En trobaràs la informació a: optatius pràctiques i pràctiques no curriculars. Tingues en compte també els documents de treball que has d'haver lliurat (Final report, etc), a l'apartat "durant la mobilitat" del mateix enllaç.

Pràctiques extracurriculars. En trobaràs la informació a: optatius pràctiques i pràctiques no curriculars.