Comparteix:

L'ETSETB obté l'Acreditació institucional atorgada per l'AQU

22/09/2023

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB-UPC Telecos) ha obtingut l'acreditació institucional que atorga Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Després del procés d'acreditació amb excel·lència del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST), Grau en Enginyeria Física (GEF), Màster en Enginyeria de Telecomunicació (MET), Màster en Enginyeria Electrònica (MEE), Màster en Fotònica (MPHOT) i del Màster en Enginyeria Física (MEF, acreditació favorable) i la certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha atorgat l'acreditació institucional a l'ETSETB. 

L'ETSETB, compromesa en temes de qualitat universitària, passa a tenir acreditats tots els títols universitaris oficials que imparteix per un període de sis anys renovables.

La Facultat de Nàutica (FNB) i l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) són els altres dos únics centres de la UPC que també disposen de l'acreditació institucional.

 Més informació al web de l'AQU