Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Secretaria Oberta / Matrícula / GRAUS. Matrícula estudiantat que no és nou

GRAUS. Matrícula estudiantat que no és nou

Abans de la matrícula

 1. Configuració de l'ordinador (esecretaria). Preparatius.
  Tots els estudiants es matriculen online al quadrimestre de tardor. En el quadrimestre de primavera, per als plans anuals (grau de Física) no hi ha matrícula online, perquè han de matricular-se de tot l'any al quadrimestre de tardor, però sí que podran sol·licitar modificació de matrícula del quadrimestre de primavera en el període que establim al mes de febrer. Per a la resta de plans, la matrícula és online en ambdós quadrimestres. Abans del dia de la matrícula, heu d'assegurar-vos que teniu el següent:
   • Requeriments del Sistema (apartat Matrícula). Heu de validar-los.
   • Ordre de matrícula (apartat Matrícula). Se us assignarà el dia establert en aquesta pàgina, segons el grup al qual pertanyeu.
 2. Disponibilitat d'ordinadors a l'escola. Si no teniu un ordinador configurat, podreu realitzar la matrícula presencialment a la sala d’ordinadors de l’edifici B3 – Ricardo Valle segons el vostre ordre de matrícula.
 3. Horaris/Grups: Horaris i dates dels exàmens finals, disponibles a Curs actual horaris de classe.
 4. Només per a Graus TIC.
  • Qüestionari OBLIGATORI de prematrícula.  (24/01/2020 a 28/01/2020) . He d'indicar les assignatures de les quals teniu previst matricular-vos en el següent qüestionari:
   https://www.etsetb.upc.edu/serveis/estudiants/academica/questionari_prematricula/. La resposta al qüestionari és obligatòria, i aquells que no ho facin perdran la priorització en l'ordre de matrícula, passant a ser els últims.
   És molt important que contesteu a aquest qüestionari acuradament, per tal de poder fer una previsió ajustada dels grups de cada assignatura, i minimitzar així els problemes amb els que us pugueu trobar els dies de matrícula. Així i tot, la resposta no és vinculant, i per tant podreu fer canvis en el moment de la matrícula. 
   Abans de contestar el qüestionari, heu de tenir en compte els següents punts:
    • Quan acabeu de seleccionar les assignatures, heu de clicar a "REGISTRAR PREMATRÍCULA" (botó a la part superior o inferior, a la dreta). Un cop fet això, la resposta ja és vàlida, però podeu tornar a activar el qüestionari i fer canvis fins la data límit.
    • Si heu demanat (o teniu previst demanar) adaptació al nou grau, o canvi de grau, ho heu d'indicar al començar el qüestionari, per tal de què us surtin les assignatures del grau que cursareu el proper quadrimestre.
    • Podeu consultar els horaris de les assignatures a https://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/estudis/curs_actual.html
    • En aquest qüestionari només heu de seleccionar assignatures. Els grups els triareu en el moment de la matrícula.
    • Les assignatures dels quadrimestres 3A a 4B dels graus TIC en extinció només tenen matrícula d'examen extraordinari (sense docència).
  • Grup TEMP. Si us surt a escollir el grup TEMP, aquí teniu la informació sobre el seu significat: Grup TEMP.
  • De què us podeu matricular:
    • Normativa de matrícula i excepcions que es poden demanar . Aquí trobareu també l'explicació sobre prerequisits, corequisits i precorequisits.
    • Estudiants de Graus TIC que NO han matriculat mai alguna assignatura del 4A. D'acord amb el pla d'extinció dels graus TIC, no és possible matricular assignatures del 4A sense haver-les cursat prèviament. Per tant, els estudiants que en aquest moment no han matriculat mai alguna d'aquestes assignatures hauran d'adaptar-se al nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (veure informació sobre Adaptació).
    • OPTATIVES: Recordeu que, com s’estableix en els plans d’estudis, per a tots els graus TIC en extinció excepte CITTEL, “serà requisit necessari per a l'obtenció del títol haver cursat un mínim de 18 ECTS d'assignatures optatives de la vostra especialitat.
    • Assignatures en extinció (del 3B- al 4B). Per matricular les assignatures en extinció que només tenen examen extraordinari, haureu d'escollir el grup 110 o 111. El cost de la matrícula és el 15% del preu normal. No confondre amb la reavaluació.
 5. Documents. únicament en cas que calgui portar documentació, cal lliurar-la fins el 07/02/2020:
  • Documents segons pla d'estudis. Veure als apartats 1, 2 i 3 d'aquesta pàgina si heu d'entregar algun document segons el pla d'estudis.
  • Descomptes.S’aplica el descompte de Família Nombrosa sempre i quan el carnet sigui vigent: només cal lliurar a secretaria el nou document renovat en cas que el que ens consti ha secretaria estigui caducat. Cal dur el carnet i el document on hi consten tots els membres  i una  fotocòpia. En contrari es modificaria la matrícula a ordinària.
  • Ordre de domiciliació (SEPA), per domiciliar i fraccionar la matrícula. Només s'entrega un cop. Si no es canvien les dades bancàries, no cal tornar-lo a entregar mai més. Recordeu que el document s'ha d'omplir i imprimir des de esecretaria.
 6. Preus i beques. La informació sobre els preus i les beques la trobareu a Preus i beques).  NOTA IMPORTANT: els  estudiants que volen formalitzar una matrícula condicional de becari però no poden acreditar que reuneixen els requisits econòmics i/o patrimonials han de sol·licitar l'acreditació MATR. 

1. Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Veure primer apartat ABANS DE LA MATRÍCULA, al principi d'aquesta pàgina.

 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online). L'estudiantat de grau TIC es matricularà online segons l'ordre de matrícula assignat. 
  • Període de matrícula GRAUS TIC:  11/02/2020 i 12/02/2020 (de 10 a 18h). L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà veure per esecretaria uns dies abans dels dies de matrícula.
  • Estudiants que es canvien o adapten de grau dins de l'ESTETB: Es matricularan en el mateix període que tots els graus TIC. L'ordre de matrícula serà el corresponent als estudis de grau del que es prové (es podrà consultar en el nou expedient).  Recordeu que només en el cas de canvi de grau, cal haver d'haver demanat trasllat d'expedient intern per esecretaria  (>cetificats).
    
 • Prioritat horària* (només graus TIC).  La data límit per portar la documentació de prioritat horària* és el 07/02/2020.
  • Les persones que tenen contracte laboral i treballen un mínim de 20 hores setmanals de dilluns a divendres poden matricular-se les primeres si porten la documentació que cal dins de la data límit establerta.  Els convenis i les beques no donen dret a matricular-se abans.
   Documentació a portar:
   • Certificat de Tresoreria de la Seguretat Social (convenis i beques no són vàlids). 
   • Certificat de l'empresa, amb data del quadrimestre en curs, on consti l'horari laboral (mínim de 20h de dilluns a divendres).
  • També tindran prioritat horària els casos que demostrin necessitats mèdiques específiques, prèviament documentats a la Cap d'estudis.
  • La resolució es comunica directament a e-secretaria posteriorment de la publicació de l'ordre de matrícula.
    
 • Matrícula TFG: si voleu matricular el TFG, recordeu que prèviament heu d'haver estat assignats a un treball per la Intranet (pas A del següent enllaç: TFG graus TIC)

2. Grau en Enginyeria Física

 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online).

  L'estudiantat de GEF es matricularà online segons l'ordre de matrícula assignat. 

 • Període de matrícula GEF:  25 de juliol  (aplicatiu obert de 10 a 18h). L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà consultar dos dies abans per esecretaria.
   
 • Matrícula TFG:  si voleu matricular el TFG, recordeu que prèviament heu d'haver estat assignats a un treball per la Intranet. Consulteu  https://enginyeriafisica.etsetb.upc.edu/ca/curs-actual

3. Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 • Períodes i ordre de matrícula (matrícula online).

  L'estudiantat de GREELEC es matricularà online segons l'ordre de matrícula assignat. 

 • Període de matrícula GREELEC:  11/02/2020 i 12/02/2020  (de 10 a 18h). L'ordre de matrícula de cada estudiant es podrà consultar dos dies abans per esecretaria.
   
 • Matrícula TFG:  si voleu matricular el TFG, recordeu que prèviament heu d'haver estat assignats a un treball per la Intranet. Consulteu TFG graus TIC

4. Estudiantat de mobilitat

Estudiants de mobilitat "outgoing"

Abans de fer la matrícula, haureu de contactar amb la unitat de mobilitat (). Per les assignatures a cursar aquí es regiran pel mateix ordre i període de matrícula online que la resta d'alumnes de cicles i graus.

Modificació. (devolució NO sempre possible)

La informació sobre la modificació de matrícula i la devolució dels diners (només possible en certs casos) la trobareu a: Modificació de matrícula (enllaç).