Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes de Telecomunicació

L'especialitat de Sistemes de Telecomunicació

L’especialitat de Sistemes de Telecomunicació del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació substitueix al Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació previ d’aquesta escola.

En aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generaciótransmissiórecepció i processat de senyals elèctricsacústics i òptics en tot l’espectre de freqüència, i el tractament de la informació que hi està associada.
 
Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).
 

Assignatures obligatòries de Sistemes de Telecomunicació

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s’adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes de Telecomunicació tals com:
 
  • Senyals i Sistemes
  • Ones Electromagnètiques
  • Introducció a les Comunicacions
  • Radiació i Propagació
  • Processat de Senyal Audiovisual i Comunicacions
 
L’estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l’estudiant rep els coneixements propis de l’especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica . En el cas de la menció de Sistemes de Telecomunicació, es tenen les següents assignatures obligatòries:
 
  • Comunicacions Digitals Avançades
  • Microones
  • Antenes
  • Radiocomunicacions
  • Comunicacions Òptiques
 

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

En el setè quadrimestre, l’estudiant ha de cursar l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d’un quadrimestre un projecte d’enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d’un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són :
 
Curs 2014 - 2015
  • FTTH / LTE access network. Design of the fiberoptic and cell phone communication network of a city (Valls / Roses)
  • Sens@Copter: Remote sensing from UAV multicopter platforms. Design of multicopter control and communication links and sensing platform
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing A Localization services for smartcities applications. City (BCN) wide sensors network
  • RADiCal: Applications and services of High Resolution Imaging RADAR         
                                                             
Curs 2013 - 2014
  • FTTH / LTE access network. Design of the fiberoptic and cell phone communication network of a city (Balaguer)
  • Sens@Copter: Remote sensing from UAV multicopter platforms. Design of multicopter control and communication links and sensing platform
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing A Localization services for smartcities applications. City (BCN) wide sensors network
                                                             
Curs 2012 - 2013
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing
 

Assignatures optatives de Sistemes de Telecomunicació

A més, l’estudiant també pot cursar un conjunt ampli d’assignatures optatives i seminaris propis de l’especialitat de Sistemes de Telecomunicació, com ara:
 
  • Classificació de Patrons: Aplicacions en Tractament de Senyal
  • Disseny de Radioreceptors
  • Laboratori de Comunicacions Mòbils
  • Làser
  • Processament Digital del Senyal en Temps Real
  • Radar
  • Sistemes d'Observació de la Terra i Teledetecció
  • Sistemes de Telecomunicació de Fibra-Óptica per a Internet (IP Sobre Wdm)
  • Sistemes i Dispositius Radio
  • Telecomunicació Espacial
  • Ràdio Cognitiva
                        

Pràctiques en empresa

L’estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l’especialitat mitjançant pràctiques en empresa . En aquest àmbit, l’ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d’empreses tant del sector TIC pròpiament, com d’altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l’àmbit TIC. Alguns exemples d’empreses de l’àmbit dels Sistemes de Telecomunicació que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
 
  • INDRA Sistemas, S.A.
  • Vodafone
  • Hewlett Packard Española, S.L.
  • MIER Comunicaciones, S.A.
  • RETEVISION I, S.A.
  • Marítima del Mediterráneo, S.A.

Treball de Fi de Grau

Finalment, l’estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l’àmbit de l’especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d’ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d’arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l’àmbit dels Sistemes Electrònics.

Resum del Pla d'Estudis de la menció Sistemes de Telecomunicació (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits en els següents enllaços:

Exemples de sortides professionals dels nostres recents titulats

Màsters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes de Telecomunicació

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l’enginyeria i de formació global en l’àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l’especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s’ofereixen tant en el nostre territori com arreu del món. Dins la UPC, els màsters que s'ofereixen  més vinculats amb aquesta titulació són els següents: 

 • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l’especialitat que hagis fet, l’entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l’Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.
 • Màster en Enginyeria Electrònica: Aquest màster ofereix graduats amb un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, anàlogica i RF, instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro i nanotecnologies i microelectrònica.