Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes Electrònics

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes Electrònics

L’especialitat de Sistemes Electrònics del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació prové del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics previ d’aquesta escola.
 
En aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar productes, sistemes i serveis en els àmbits de la instrumentació, el control industrial, l’electrònicade potència, els sistemes digitals, la microelectrònica i l’electrònica de comunicacions.
 
Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).
 

Assignatures obligatòries de Sistemes Electrònics

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s’adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes Electrònics tals com:
 
  • Fonaments d’Electrònica
  • Circuits i Sistemes Lineals
  • Disseny Digital
  • Funcions i Sistemes Electrònics
  • Disseny de Sistemes basats en Microprocessadors
 
L’estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l’estudiant rep els coneixements propis de l’especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica. En el cas de la menció de Sistemes Electònics, es tenen les següents assignatures obligatòries:
 
  • Disseny de Sistemes Electrònics Digitals
  • Electrònica de Potència i Sistemes de Control
  • Instrumentació i Sistemes de Mesura
  • Fonaments de Micro i Nanotecnologies
  • Electrònica de Comunicacions
 

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes Electrònics

En el setè quadrimestre, l’estudiant ha de cursar l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes Electrònics. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d’un quadrimestre un projecte d’enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d’un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són:
 
Curs 2014 - 2015
  • Echo 3D: Obtain, manage and enhance 3D ultrasound medical images from a set of 2D images
  • Sens@Copter: Remote sensing from UAV multicopter platforms. Design of multicopter control and communication links and sensing platform
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing A Localization services for smartcities applications. City (BCN) wide sensors network
  • CardioSmart: gadget + App to measure Pulse Transit Time, Heart Rate Variability and derived physiological variables
  • Visual Light Communication (VLC). Communication link through illumination system
  • RADiCal: Applications and services of High Resolution Imaging RADAR         
                                                             
Curs 2013 - 2014
  • Sens@Copter: Remote sensing from UAV multicopter platforms. Design of multicopter control and communication links and sensing platform
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing A Localization services for smartcities applications. City (BCN) wide sensors network
 
Curs 2012 - 2013
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing
  • e-Health system: Non-invasive measurement of respiratory and heart rate using face image analysis. Transmission through a secure network.
 
Curs 2011 - 2012
  • CubeSat: A complete Pico-Satellite. Design of modules and payload, integration, testing
 

Assignatures optatives de Sistemes Electrònics

A més, l’estudiant també pot cursar un conjunt ampli d’assignatures optatives i seminaris propis de l’especialitat de Sistemes Electrònics, com ara:
 
  • Conformitat dels Productes Electrònics
  • Control Remot de Sistemes
  • Disseny de Sistemes de DSP en Temps Real amb FPGAs
  • Dispositius Optoelectrònics i Visió 3D
  • Electrònica Intel·ligent
  • Electrònica de l'Automòbil
  • Introducció a l'Energia Solar Fotovoltaica
  • Sensors, Actuadors i Microcontroladors en Robots Mòbils
  • Sistemes Digitals Utilitzant Linux Incrustat
  • Energies Renovables
  • Simulació i Anàlisi de Circuits Mitjançant PSpice
  • Sistemes de Mesura de Baix Cost
                                 

Pràctiques en empresa

L’estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l’especialitat mitjançant pràctiques en empresa. En aquest àmbit, l’ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d’empreses tant del sector TIC pròpiament, com d’altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l’àmbit TIC. Alguns exemples d’empreses de l’àmbit dels Sistemes Electrònics que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
 
  • Lear Corporation Holding Spain S.L.
  • Hewlett Packard Española, S.L.
  • Urbiotica S.L.
  • Simon Tech S.A.
  • Idneo Tecnologies, S.L.
 

Treball de Fi de Grau

Finalment, l’estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l’àmbit de l’especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d’ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d’arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l’àmbit dels Sistemes Electrònics.

electronica potencia.png

Electrònica de potència per aplicacions en Energies Renovables


noves arquitectures hardware.png

Memòries no volàtils per a noves arquitectures hardware


Resum del Pla d'Estudis de la menció de Sistemes Electrònics (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits en els següents enllaços:

Exemples de sortides professionals dels nostres recents titulats

Màsters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes Electrònics

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l’enginyeria i de formació global en l’àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l’especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s’ofereixen tant en el nostre territori com arreu del mon. Dins la UPC, els masters que s'ofereixen més vinculats amb aquesta titulació són els següents: 

 • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l’especialitat que hagis fet, l’entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l’Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.
 • Màster en Enginyeria Electrònica: Aquest màster ofereix graduats amb un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, analògica i RF, instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro inanotecnologies i microelectrònica.
 • Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica: Aquest màster ofereix una formació científica, tècnica i pràctica, adequada a les disciplines bàsiques de la medicina, que permetrà a qui el cursi desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de la indústria, la sanitat, la investigació, el desenvolupament i la innovació.