Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes Telemàtics

L'especialitat de Sistemes Telemàtics

L’especialitat de Sistemes Telemàtics del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació substitueix al Grau en Enginyeria Telemàtica previ d’aquesta escola.
 
En aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar les xarxes telemàtiques, així com els mecanismes de seguretat de la mateixa xarxa i les dades que s'hi transmeten; els protocols que en permeten el funcionament, i els serveis i aplicacions que s’ofereixen, tant distribuïts com centralitzats.
 
Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).
 

Assignatures obligatòries de Sistemes Telemàtics

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s’adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes Telemàtics tals com:
 
  • Introducció a les Xarxes Telemàtiques
  • Aplicacions i Serveis Telemàtics
  • Transmissió de Dades
 
L’estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l’estudiant rep els coneixements propis de l’especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica . En el cas de la menció de Sistemes Telemàtics, es tenen les següents assignatures obligatòries:
 
  • Infraestructures de Xarxa
  • Transport, Control i Gestió en Internet
  • Anàlisi i Avaluació de Xarxes
  • Software per a Aplicacions Distribuïdes
  • Sistemes de Suport a les Comunicacions Mòbils
  • Disseny d’Aplicacions Telemàtiques
 

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes Telemàtics

En el setè quadrimestre, l’estudiant ha de cursar l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes Telemàtics. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d’un quadrimestre un projecte d’enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d’un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són:
 
Curs 2014 - 2015
  • FTTH / LTE access network. Design of the fiberoptic and cell phone communication network of a city (Valls / Roses)
  • Visual Light Communication (VLC). Communication link through illumination system
  • 4square: Augmented Reality application for multimedia devices                    
Curs 2013 - 2014
  • A Distributed Video Display based on a Self-Organizing Network
  • Localization services for smartcities applications. City (BCN) wide sensors network              
Curs 2012 - 2013
  • e-Health system: Non-invasive measurement of respiratory and heart rate using face image analysis. Transmission through a secure network
                           
 

Assignatures optatives de Sistemes Telemàtics

A més, l’estudiant també pot cursar un conjunt ampli d’assignatures optatives i seminaris propis de l’especialitat de Sistemes Telemàtics, com ara:
 
  • Codificació i Seguretat de la Informació
  • Enginyeria de Qualitat de Servei en Xarxes IP
  • Gestió d'Internet
  • Gestió de Xarxes i Serveis
  • Planificació de Xarxes de Comunicacions
  • Simulació de Xarxes
  • Xarxes Sense Fils
  • Administració de Sistemes Linux
                                 

Pràctiques en empresa

L’estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l’especialitat mitjançant pràctiques en empresa. En aquest àmbit, l’ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d’empreses tant del sector TIC pròpiament, com d’altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l’àmbit TIC. Alguns exemples d’empreses de l’àmbit dels Sistemes Telemàtics que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
 
  • IT NOW, S.A.
  • SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING,S.A.
  • Fundació I2CAT
  • RETEVISION I, S.A.
  • TRADIA TELECOM, S.A.U.
 

Treball de Fi de Grau

Finalment, l’estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l’àmbit de l’especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d’ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d’arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l’àmbit dels Sistemes Telemàtics.

Resum del Pla d'Estudis de la menció Sistemes Telemàtics (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits en els següents enllaços:

Exemples de sortides professionals dels nostres recents titulats

Màsters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes de Telemàtics

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l’enginyeria i de formació global en l’àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l’especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s’ofereixen tant en el nostre territori com arreu del món. Dins la UPC, els màsters que s'ofereixen més vinculats a aquesta titulació són els següents: 

  • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l’especialitat que hagis fet, l’entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l’Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.