Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobility / Studying abroad / Procediment

Procediment

Procediment a seguir per l'estudiant de mobilitat outgoing i documentació a presentar abans de marxar, durant l'estada i en acabar l'estada, abans de tornar.

Documentació reunions informatives de mobilitat

En aquest enllaç podràs trobar la documentació relativa a les últimes sessions informatives de mobilitat:

 • Presentacions de mobilitat: mobilitat general, tràmits, presentacions empreses, etc.
 • Documentació informativa: llistat universitats estrangeres amb places disponibles i requisits, etc.
 • Documents necessaris per realitzar la mobilitat: documentació abans de marxar de mobilitat, durant l'estada, i a la tornada.
 • Presentacions d'universitats estrangeres

Procediment de sol·licitud i assignació de places

Les convocatòries

 De totes les convocatòries t'anirem informant oportunament mitjançant el correu electrònic d'estudiant de l'Escola.

Programa Convocatòria Marxar al
Erasmus 
USA
Amèrica Llatina
Octubre Setembre o Febrer del curs següent
Empresa Octubre Setembre majoritàriament (o Febrer) del curs següent


Japó (NII)

1a convocatòria: Abril Setembre
2a convocatòria: Octubre Febrer

Si trobes una empresa pel teu compte fora dels nostres circuits i d'aquestes convocatòries, només cal que vinguis a parlar amb nosaltres (Edifici B3-Ricardo Valle, 001).

Trobaràs informació complementària sobre tots aquests programes a la web de Relacions Internacionals de la UPC, així com informació d'altres beques i ajuts que pots demanar, a part dels que t'expliquem més endavant.

La convocatòria s'obre amb una reunió informativa (a l'octubre) sobre les places específiques que s'ofereixen per al curs següent. El llistat de l'e-secretaria estarà disponible a partir de principis de desembre.

 

Plaça a universitat

1. Consulta el calendari i l'oferta de places amb els seus requisits:

   • El calendari de sol·licitud i resolució de places el trobareu al full informatiu outgoing de: Reunions informatives de mobilitat. Per al 2020-21 són:
     • Sol·licitud de places: 10/12/2019 a 31/01/2020
     • Resolució de l'ETSETB: 14/02/2020
     • Acceptació per part de l'estudiant: 21/02/2020
   • Les places les trobareu a Modalitats de mobilitat

2. Fes sol·licitud per esecretaria, dins dels terminis

   • Sol·licita fins a 8 universitats a través d'e-secretaria. Les places específiques per a cada quadrimestre no s'actualitzen fins principis de desembre.
   • Si tries un destí no europeu, has d'enviar a students.mobility@etsetb.upc.edu el teu CV en anglès en format Europass.
   • Un cop feta la teva sol.licitud, i fins que es tanqui la convocatòria, la podràs corregir tantes vegades com vulguis a través de l'e-secretaria.
   • Si et trobessis amb cap incidència utilitzant l'e-secretaria, pots enviar un correu a l'adreça students.mobility@etsetb.upc.edu.

3. Accepta o rebutja la resolució de l'ETSETB. 

   • La resolució a la teva sol·licitud la trobaràs dins la mateixa e-secretaria dins del termini establert al calendari.
   • Has d'acceptar o rebutjar la plaça concedida per e-secretaria. Fes-ho dins del termini establert al calendari.

4. Aplica a la universitat de destí (explicació a la secció "tràmits abans de marxar")

 

 

Plaça Empresa

 

1. Consulta el calendari i l'oferta de places, amb els seus requisits.

  • El calendari de sol·licitud i resolució de places el trobareu al full informatiu outgoing de: Reunions informatives de mobilitat. Per al 2020-2021 són:
   • Sol·licitud: del 19/11/2019 al 17/01/2020.
   • Tractament a mesura que les anem rebent.
  • Les places les trobareu a Modalitats de mobilitat

2. Fes sol·licitud a students.mobility@etsetb.upc.edu dins dels terminis:

  • Sol·licita fins a 3 destins a empresa internacional. Adjunta:
   • CV en anglès en format Europass.
   • Carta de motivació signada i dirigida a l'empresa en anglès
  • No cal sol·licitar els 3 destins de cop, sinó que es pot demanar una opció i esperar si s'obté plaça, i si no, provar amb una altra oferta. 

3. L’acceptació/denegació per part de l’empresa es comunicarà directament a través d’aquesta (en aquest cas ens ho notifiqueu per e-mail), o bé, a través de la Subdirecció de Relacions Internacionals.
4. Si aprop del període de finalització de sol·licituds a universitat encara no has rebut notícies de l’empresa, et recomanem que realitzis sol·licitud de plaça a universitat.
5. Un cop siguis acceptat/acceptada per l'empresa, hauràs de contractar l'assegurança i preparar la documentació detallada a Documentació necessària, dins de l'apartat Abans de marxar, d'aquesta pàgina.

 

Tràmits abans de marxar

 

Trobareu tota la informació sobre la sol·licitud de places i documentació a emplenar per a totes les modalitats a Documentació reunions informatives de mobilitat.

 

Aplicar a destí després de l'assignació (només per a universitats)

1. Un cop hagis acceptat la plaça, farem la teva nominació a la universitat de destí i t'enviarem un email quan ho hàgim fet.

2. Aplica a la universitat de destí. Com a darrer pas per tenir la plaça assignada, has de fer l'aplicació a la universitat a la qual t'hem assignat i que has acceptat per esecretaria: 

   •  Tingues present les dates límit per fer-la i la documentació que et demana la Universitat. En trobaràs la informació a la web de la universitat de destí (normalment en l'apartat application).
   • Aquí tens informació que et poden demanar a l'application (professor coordinador, persona de contacte, etc): dades per l'aplicació.
   • Si necessites un certificat de notes (transcript), has de demanar un certificat ECTS en anglès per prisma-nou.upc.edu/estudiants > certificats. El podràs recollir a secretaria acadèmica quan et consti com a pendent de recollir a prisma-nou.upc.edu/estudiants > instàncies > les meves instàncies.
   • Si et demanen que signem algun document, ens el pots enviar omplert per email a  o portar-lo a secretaria acadèmica, perquè el deixem per firmar
   • En cas que et demanin un learning agreement signat i no en tinguin cap model, pots fer servir un dels següents: european universityeuropean companyUSA university. Després, quan es publiqui la convocatòria d'ajuts Erasmus+, potser necessitis que et signin un altre learning agreement, perquè el document pot canviar d'una convocatòria d'ajuts a l'altra.

3. Si vas a fer el TFG o TFM hauries de trobar un Projecte que et pugui interessar a la Universitat de destí. Ho pots fer de diverses maneres:

   • O bé través del professor responsable de la Universitat de destí a la UPC (Excel d'universitats
   • O bé entrant a la pàgina de la Universitat de destí i buscant pels departaments. 
   • O bé pots veure exemples de projectes que s'han fet altres anys a la universitat de destí (exemples universitats), on pots veure-hi els estudiants que han fet projecte, i amb quin professor de destí i amb quin professor de l'ETSETB.

Trobar un Projecte abans, i per tant un tutor amb qui hauràs parlat, et permetrà entre d'altres coses, tenir una idea aproximada de la data d'arribada (informació necessària per a emplenar l'Application Form) i sobretot fer la sol·licitud d'allotjament.


Reunió informativa estudiantat amb plaça concedida

Finalitzat tot el procés de concessió de places, tindrà lloc una sessió informativa abans d’iniciar la teva estada, on s’explicaran tots els tràmits administratius a seguir per deixar-ho tot arreglat a l'ETSETB. De la data i el lloc d'aquesta sessió t'informarem oportunament en el teu correu i a través del web.

En cas de no poder assistir a aquesta sessió informativa pots trobar tota la informació a Documentació reunions informatives de mobilitat.

 

Tipus d'estada (estudis/pràctiques, Erasmus+/No Erasmus+)

A l'hora de decidir la documentació a presentar (següent punt) heu de saber les diferents estades que podeu tenir:

  • Segons destí. 
    • Erasmus+. Són les estades que es realitzen a un dels països de la zona Erasmus+ d'Europa (KA103) o a una de les universitats que, malgrat no estar a Europa, pertanyen a les contemplades al projecte Erasmus+ (KA107). La informació la trobareu aquí: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat.
    • No Erasmus+. Són les estades que es realitzen a la resta de destins.
  • Segons l'activitat que feu a destí
    • Estudis. Només a universitats. Les característiques d'aquesta estada són les següents:
      • L'ETSETB té un conveni bilateral amb la universitat de destí. Veure: univ. amb conveni bilateral
      • L'estudiant ha de fer matrícula tant a la universitat de destí com a la UPC. Si l'estada és Erasmus+, el pagament només es fa a la UPC; si no, depèn del conveni entre ambdues universitats. 
      • Si es fa projecte, la defensa es farà a la universitat de destí.
      • Abans de tornar l'estudiant haurà d'obtenir un certificat de notes (transcript of records) del que hagi fet, a més dels documents establerts a l'apartat "abans de tornar" d'aquesta pàgina (per avaluació del TFG/TFM, en el seu cas, i per tancar la mobilitat).
      • L'ajut Erasmus+ estudis (enllaç) pot ser fins a 7 mesos, depenent de la durada de l'estada.
    • Pràctiques. Normalment a empreses, però també pot ser a universitats. Característiques:
      • Estada a una empresa o a una universitat que no té conveni amb l'ETSETB. En algun cas excepcional pot ser amb una universitat amb conveni amb l'ETSETB.
      • La matrícula només es fa a la UPC.
      • Si es fa projecte, la defensa es farà a l'ETSETB.
      • Abans de tornar l'estudiant no necessitarà un certificat de notes (transcript of records). Haurà de portar la resta de documents establerts a l'apartat "abans de tornar" d'aquesta pàgina (per avaluació TFG/TFM o pràctiques i per tancar la mobilitat).
      • L'ajut Erasmus+ pràctiques (enllaç) pot cobrir tots els mesos de l'estada, si les pràctiques són curriculars (el projecte es considera una pràctica curricular).

 

Documentació necessària (per a totes les mobilitats)

De tots els estudiants necessitem la documentació següent (en el cas que hi hagi diferència segons el tipus d'estada, ho indiquem en l'apartat del document corresponent).

Document o email d’admissió de la institució de destí amb les dates d'inici i fi de l'estada.

Com: Per email a

Quan: Quan sigueu acceptats per la institució de destí.

 

Quan us nominem us assignem per defecte unes dates d'inici i fi d'estada, que podreu veure a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat. Si ens envieu aquest documento email d'admissió abans del juliol (tardor) o de mitjans de Gener (primavera), podeu demanar-nos que ajustem aquestes dates previstes. Si ho envieu més tard o no ens ho demaneu, les deixarem com estan. Les dates oficials (reals) de l'estada que constaran al vostre expedient, un cop l'hàgiu fet, seran les que constin al certificat d'arribada i el certificat d'estada que ens enviareu quan comenceu i quan acabeu l'estada.

 

Normalment les dates previstes i les reals són diferents. Respecte això, heu de considerar que:

 • Si al final l'estada és més curta del previst, en el cas que rebeu un ajut Erasmus+, el segon pagament es reajustarà amb l'estada real i, en cas que en el primer pagament hàgiu cobrat més dies dels reals, us sortirà a pagar la diferència.
 • L'estada real pot ser fins a 29 dies més llarga del previst. Per allargar-la més, s'ha de sol·licitar formalment una extensió com a mínim 30 dies abans de la fi prevista (veure "procediments durant l'estada > documentació").

Acord financer o credencial firmada per l'estudiant.

Com: Lliurar dues còpies ORIGINALS. Al cap de tres dies podreu venir a recollir una còpia signada per l'escola.

Quan: Com a mínim una setmana abans de marxar

 • Erasmus+. Si feu una estada dins del marc Erasmus+, aquesta credencial serà l'Acord financer (Erasmus+). Us sortirà a prisma-nou.upc.edu (apartat "estada de mobilitat" > pestanya "documentació").
 • No Erasmus+. Si la vostra estada no s'emmarca en el programa Erasmus+, haureu de venir a signar la credencial, que us l'expedirem nosaltres un cop sapiguem les dates aproximades de l'estada.

Document assignació tutors TFG/TFM.

Com: Signat pel tutor de l'ETSETB Escaneig a

Quan: Tan bon punt sabeu el nom complet i email del tutor de destí.

Heu de tenir un tutor de projecte a l'ETSETB i un a la institució d'acollida. Per poder matricular el projecte online (veure apartat Matrícula d'aquesta pàgina) El tutor de l'ETSETB haurà de donar d'alta el vostre projecte a la Intranet ETSETB, posant el nom sencer del tutor a la institució d'acollida, així com el seu email i la universitat a la qual pertany. Si en donar-lo d'alta no sap alguna d'aquestes dades, ens haurà d'enviar després el full d'assignació de tutor omplert i signat

Assegurança obligatòria per anar d'intercanvi. Es cobrarà juntament amb la matrícula

Com i quan: En el moment de la matrícula (abans de l'inici del quadrimestre) se us afegirà el preu de l'assegurança OnCampus per intercanvi (69 euros). Per més informació: https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria

En cas que abans de la matrícula ja hàgiu contractat l'assegurança OnCampus (https://oncampus.es/en/seguros/oncampus-estudia/), introduiu a Prisma el pdf amb el detall de les cobertures, que us sortirà a la web d'OnCampus. Per introduir-lo, dins de prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació, cliqueu el botó "afegeix". És important que ens ho informeu per students.mobility@etsetb.upc.edu, perquè ho validem abans de la matrícula i no se us torni a cobrar.

Precompromís d'assignatures (en cas d'estades d'estudis)

Com: Escaneig a  Signat només per tu

Quan: Abans del 15 de juny a la tardor i abans del 30 de gener a la primavera. En tot cas, abans de marxar.

 

Quan hagis escollit què faràs a la universitat de destí, ens hauràs d'omplir, signar i enviar un primer document previ al learning agreement, amb les assignatures que penses fer a destí i els crèdits o assignatures corresponents que matricularàs aquí (el projecte també és una assignatura). El document és aquest:

Es poden fer canvis més endavant, fins al primer mes després de l'inici del quadrimestre (veure "tràmits durant l'estada" > "documentació")

Learning agreement. Secció "before the mobility".

Com: Escaneig a  Signat per la institució de destí i per vosaltres. A l'apartat de matrícula, més avall, trobareu explicat com s'ha d'omplir. Un cop firmat per les tres parts (ETSETB, vosaltres i la instituació d'acollida), heu de pujar el document a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació (botó "afegir").

Quan: Com a mínim una setmana abans de marxar l'hem de tenir signat per la institució de destí, vosaltres i nosaltres. Si voleu, us el podem signar primer nosaltres

Consulteu el

tipus d'estada

que feu a la

secció ante-

rior ("tipus d'estada").

 


 

Sol·licitud ajut Erasmus+:

   • Fer sol·licitud d'ajut Erasmus+. La trobareu a https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat, a la convocatòria que toqui, segons si sou de pràctiques o d'estudis, dins de "sol·licitud".
   • Fer test inicial d'idiomes. En trobareu la informació al mateix enllaç anterior, però dins de "obligacions dels beneficiaris".
   • Compte bancari en dos llocs (poden ser comptes diferents):
     • Per rebre l'ajut: Omple les dades del compte bancari on vols rebre l'ajut dins de prisma-nou.upc.edu/estudiants(obriu en una finestra nova) > estada de mobilitat
     • Per si has de retornar diners de l'ajut. Per poder-te fer el cobrament necessitarem un ordre SEPA associat a un compte bancari. Si ja ens l'has portat algun cop (per exemple, si algun cop has domiciliat la matrícula), no necessitarem que el portis de nou si el compte encara és vàlid.
      Només si no has portat mai l'ordre SEPA, has de fer el següent: entrar a prisma-nou.upc.edu/estudiants(obriu en una finestra nova) > les meves dades > comptes bancaris i clicar sobre el botó "afegir", dins de "compte associat a l'ordre SEPA. Un cop hagis fet això, has d'introduir el compte bancari i les dades del titular, guardar i imprimir el document SEPA que se'n derivarà. Ens l'hauràs de portar original amb les firmes demanades.
   • Per a estudiants amb necessitats educatives especials, hi ha la possibilitat de demanar els ajuts que trobareu a l'enllaç següent: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ErasmusNecessitatsEducativesEspecials

 

 

Matriculació a UPC

Independentment del tipus d’intercanvi que vagis a fer, sempre necessitaràs una matrícula oficial vigent.

Et recordem que l'objectiu és:

 • Tenir sempre una matrícula vigent, perquè sigui vàlida l'assegurança escolar a l'estranger.
 • Que et puguem reconèixer els crèdits quan tornis, i no et trobis amb cap sorpresa.
 • Que puguis presentar el projecte.
 
Matrícula de TFG/TFM:
 • Abans del període de matrícula, heu de trobar un professor de l’ETSETB que sigui el vostre tutor del projecte. Ell us ha d’assignar el TFG/TFM de mobilitat a la intranet de l’Escola (apartat “ofertes”) i vosaltres l’heu d’acceptar 
 • Matrícula en període ordinari. Després de l’assignació per la Intranet, l’estudiant ha de matricular-se online al període ordinari (juliol o febrer). El període de matrícula el trobareu a https://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta, a sota del títol "matrícula",
 • Per tal d'efectuar la matrícula del TFG, hauràs d'haver superat TOTS els crèdits obligatoris (de la teva especialitat) i troncals.
 • Learning agreement.
   • En cas que, matriculis també el projecte a destí (estada per estudis), hauràs d'omplir el learning agreement per estudis (recorda que si estàs en Erasmus+ la matrícula a destí no es paga). Hauràs de posar a la taula A el nom i crèdits de l'assignatura equivalent a destí i a la taula B, Bachelor's thesis o Master's thesis i el número de crèdits a l'ETSETB.
   • En cas que no matriculis el projecte a destí (estada per pràctiques), hauràs d'omplir el learning agreement de pràctiques (training agreement). És el cas de totes les empreses i d'alguna universitat. Hauràs d'escollir el punt 1 (training embedded in the curriculum) i posar els crèdits del projecte a l'ETSETB.
Matrícula de pràctiques:

 • Pràctiques curriculars. Es poden fer pràctiques a una empresa o universitat que en finalitzar siguin qualificats amb nota a l'ETSETB (o bé com a crèdits optatius o bé com a projecte). El procediment és:
   • TFG/TFM. Veure apartat anterior (matrícula TFG/TFM).
   • Altra activitat:
     • Tenir un tutor a ETSETB (a més del tutor a destí). Abans del període de matrícula, el tutor de l’estudiant a l’ETSETB ha d’enviar un email a students.mobility@etsetb.upc.edu confirmant que tutoritzarà les pràctiques. 
     • Fer-nos arribar el training agreement (learning agreement de pràctiques). Hauràs d'escollir el punt 1 (traineeship embedded in the curriculum) i posar els crèdits de les pràctiques (12 per grau i 15 per màster).
     • Matricular en període ordinari. Si s’han fet les passes anteriors, l’estudiant podrà matricular-se online al període ordinari (juliol o febrer). El període de matrícula el trobareu a https://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta, a sota del títol "matrícula"

 • Pràctiques no curriculars. Si l’activitat que l'estudiant fa a destí no ha de ser qualificada amb nota a l'ETSETB, haurà de matricular pràctiques no curriculars. El procediment és:
   • Informar crèdits al learning agreement. Ha de ser un learning agreement per pràctiques. Hauràs d'escollir el punt 2 (voluntary traineeship).
   • Sol·licitar a prisma-nou.upc.edu/estudiants > sol·licitud > altres que us fem la matrícula de pràctiques no curriculars i informar a l’apartat “exposo” com es vol fer el pagament (domiciliat, amb Visa o Mastercard o efectiu).
Matrícula d'assignatures 

 • Ofertades a la universitat de destí. El procediment de matrícula és el següent:
   • Abans del període de matrícula de l'ETSETB  ens heu d'enviar el learning agreement per estudis signat per vosaltres i la universitat de destí. A la taula A heu de posar el nom de les assignatures de la universitat de destí i a la taula B el número de crèdits que matriculeu i pagueu aquí.
   • Matricula UPC en període ordinari. Si ens heu enviat el learning agreement, aquests crèdits us sortiran a la matrícula que fareu online. El període de matrícula el trobareu a https://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta, a sota del títol "matrícula",
   • Si feu una estada Erasmus+, els crèdits només es paguen a la UPC, encara que es matriculin en ambdues universitats. 

 • Assignatures virtuals ofertades per l'ETSETB. Abans de les matrícules, ens ho has de demanar per students.mobility@etsetb.upc.edu. IMPORTANT: Si demanes ajut Erasmus+ estudis, no pots comptar amb aquests crèdits per arribar al número mínim de crèdits matriculats que s'exigeixen.
Reconeixement de 3 ECTS d'extensió universitària per mobilitat (només graus)
Veure el procediment a "Tràmits durant l'estada".
IMPORTANT:
 • Si demanes ajut Erasmus+ estudis, no pots comptar amb aquests crèdits per arribar al número mínim de crèdits matriculats que s'exigeixen.
 • Aquests crèdits no es poden dividir. S'han de matricular i pagar tots 3.

Tràmits durant l'estada

Documentació necessària per l'estada

 • Certificate of arrival. En l'inici de l'estada, haureu de pujar el document, signat i segellat per la institució de destí, a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació (botó "afegir").
  • Heu de fer servir el certificat que us surt a  prisma-nou.upc.edu (apartat "estada de mobilitat" > pestanya "documentació") un cop us surti el conveni financer. Us sortirà amb el vostre nom i cognoms, i heu de complir les especificacions que consten al certificat.
 • Modificació de l'acord acadèmic. Si feu alguna modificació de l'acord acadèmic durant el primer mes del quadrimestre (termini, assignatures a cursar, etc), el model a enviar és el següent:
 • Extensió de l'estada (si és el cas). Si us plau, comproveu a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat quina és la previsió de la durada de la vostra estada. És important que, si la vostra estada s'estén més de 30 dies més del previst, demaneu formalment l'extensió com a mínim un mes abans del final previst. Per això, haureu de fer la sol·licitud a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits(obriu en una finestra nova)) adjuntant:
  • modificació de l'acord acadèmic
  • carta/mail de la institució de destí amb l'acceptació de l'extensió
  Aquí teniu tot el procediment: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ExtensioEstada

Tràmits de TFG/TFM

S'han de fer segons el calendari i el procediment que trobareu, segons el pla d’estudis a: http://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/secretaria-oberta (a sota de l’epígraf “treballs”). 

  • Fer dipòsit per la Intranet ETSETB (https://intranet.etsetb.upc.edu/sys/login.html: Acadèmica > Dipòsit de TFG/TFM): fitxers, dades bibliogràfiques i qüestionari de mobilitat. A validar pel tutor del treball a l’ETSETB. 
  • Comunicar, dins dels terminis i segons el procediment, si presentareu a la universitat de destí o a l'ETSETB i en quina convocatòria ho fareu (a sota us expliquem els casos en què heu de defensar a l'ETSETB).
  • Heu de defensar a l'ETSETB si esteu en algun dels següents casos:
    • Si feu doble titulació amb la universitat de destí, heu de defensar a l'ETSETB a més de a destí.
    • Si feu el projecte en modalitat de pràctiques, heu de defensar a l'ETSETB obligatòriament.
  • Tant si defenseu a l’ETSETB com si només defenseu a destí, tindreu un tribunal de l’ETSETB que us avaluarà el projecte dins dels terminis de l’escola. Si sou de MET o MEE, el tribunal l’heu de sol·licitar vosaltres dins de terminis; si sou d’un altre pla, se us assignarà d’acord amb el que hàgiu comunicat a l’escola (convocatòria de defensa). 
  • Els estudiants que només defensen a destí s’han d’assegurar que l’escola rep els documents d’avaluació corresponents de part del supervisor de destí (veure “en acabar. TFG/TFM”). El tribunal de l’ETSETB tindrà en compte aquests documents, així com el dipòsit, en el moment de l’avaluació.

Tràmits pràctiques 

 • Pràctiques curriculars
   • En cas de TFG/TFM fet de pràctiqes, veure tràmits de TFG/TFM a l'apartat anterior.
   • En cas d'una altra activitat curricular:
     • L'estudiant enviarà al tutor acadèmic de les pràctiques a l’ETSETB els documents següents (que es troben en aquest enllaç: http://etsetb.upc.edu/ca/empreses/convenis-de-cooperacio-educativa/informacio-per-a-estudiants#section-9):
       • Project Proposal and Work Plan 
       • Critical review 
       • Final report 
     • Per l’avaluació, haureu d’assegurar-vos que entre el vostre supervisor a destí i el vostre tutor acadèmic a l’ETSETB omplen el document d’avaluació establert i ens el fan arribar a students.mobility@etsetb.upc.edu (veure “Tràmits abans de tornar. Pràctiques curriculars”)

 • Pràctiques no curriculars. Per a pràctiques no curriculars, l'estudiant haurà de fer el treball indicat al training agreement, que al final serà avaluat per la universitat de destí al training agreement after de mobility (veure tràmits abans de tornar).

Reconeixement de 3 ECTS d'extensió universitària per mobilitat (només graus)

Els estudiants de tots els graus poden reconèixer 3 ECTS d'extensió universitària per mobilitat/per quadrimestre, entregant un document signat per la universitat de destí a mig quadrimestre. Recordeu que el màxim de crèdits per extensió universitària són 6. El document a enviar és el següent:

IMPORTANT:
 • Si demanes ajut Erasmus+ estudis, no pots comptar amb aquests crèdits per arribar al número mínim de crèdits matriculats que s'exigeixen.
 • Aquests crèdits no es poden dividir. S'han de matricular i pagar tots 3.

Informació útil i Suggeriments per quan estiguis al lloc de destí

Informació sobre l’International Student Identity Card (ISIC), útil per a obtenir avantatges i descomptes en molts països de l’estranger:http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=504315 o www.isic.org

I et recordem que a l'apartat d'Ajuts a la mobilitat trobaràs informació sobre ajuts alternatius, tant si tens dret a beca com si no.

Et suggerim que insisteixis en què et donin les qualificacions de tot el que facis per poder-te fer les convalidacions necessàries. Malgrat que els centres ho envien moltes vegades directament, poden trigar molt de temps, la qual cosa retarda els tràmits de la convalidació. No es reconeixerà cap crèdit que no estigui correctament justificat.

Tràmits abans de tornar

Avaluació del TFG i TFM

Per poder ser avaluats dins del termini (en convocatòria ordinària o extraordinària) i no haver de matricular el projecte de nou, pagant els crèdits amb recàrrec, heu de tenir en compte el Calendari i procediment segons el pla d’estudis: http://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta (a sota de l’epígraf “treballs”).

 • TOTS els treballs (tant si es defensen a l'ETSETB com si no) els avaluaran tribunals de l’ETSETB. Es tindrà en compte el següent:
   • Si l'estudiant defensa a l'ETSETB, el tribunal tindrà en compte:
     • El supervisor's assessment (on no cal que hi hagi nota de l'1 al 10)
     • Els fitxers que l'estudiant ha de pujar a la Intranet ETSETB 
     • La defensa oral a l'ETSETB
   • Si l'estudiant no defensa a l'ETSETB (només per a estudiants que no estan de pràctiques ni de doble titulació amb la universitat de destí), el tribunal tindrà en compte:
     • Els fitxers que l'estudiant ha de pujar a la Intranet
     • El lecture certificate signat per destí
     • La nota del supervisor's assessment signat per destí.
 • TOTS Els estudiants hauran d'assegurar-se que els tutors de la universitat de destí, dins dels terminis i abans que es reuneixi el tribunal de l'ETSETB, envien signat a  els documents sobre la realització del projecte (tant si defensen a destí com si no). Són els següents:
   • Supervisor's assessment. SEMPRE – Si no es presenta a la universitat de destí, el punt 7 es pot deixar incomplet.
   • Lecture certificate (GrausMàsters). si defenseu a la universitat de destí i no esteu en modalitat de pràctiques ni feu doble titulació amb destí (si feu pràctiques o doble titulació, haureu de defensar a l'ETSETB).

 • Els estudiants que fan doble titulació amb la universitat de destí, han de defensar a l'ETSETB a més de a destí.

 • Els estudiants que van en modalitat de pràctiques, han de defensar a l'ETSETB obligatòriament.

 • TOTS els estudiants, com s'explica a "Durant l'estada", heu d'haver fet el dipòsit, comunicat on i quan fareu la defensa i en cas de ser MET o MEE, haver demanat tribunal. 

 • TOTS els estudiants, en el moment del dipòsit (segons procediment projecte) hauran d'omplir les dades sobre la publicació del seu projecte. Tots els detalls estan explicats al procediment del projecte (http://etsetb.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta -a sota de l’epígraf “treballs”).

Avaluació de les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars
   • TFG/TFM. Veure apartat anterior (avaluació TFG/TFM)
   • Altres activitats curriculars.
     • Tal com s’explica a l’apartat “durant l’estada. Pràctiques curriculars”, haureu d’haver enviat al vostre tutor acadèmic de les pràctiques a l’ETSETB: project proposal and workplan, project critical review i final report. 
     • Per l’avaluació de les pràctiques, us heu d’assegurar que: 
       • El supervisor de les pràctiques a destí envia el supervisor’s assessment de les pràctiques al vostre tutor acadèmic a l’ETSETB. El model és el següent: supervisor's assessment
       • El vostre tutor acadèmic de l’ETSETB envia a students.mobility@etsetb.upc.edu aquest mateix document, havent-hi afegit la nota definitiva i la seva firma.
 • Pràctiques no curriculars
   • L'estudiant haurà de recollir a l'institució d'acollida el learning agreement after the mobility omplert, signat i segellat.

Avaluació de les assignatures cursades d'intercanvi

 • Perquè us avaluem les assignatures cursades a la institució de destí, serà necessari un certificat de notes original. Us heu d'encarregar de demanar-lo a la universitat de destí. Millor abans de tornar. No podem acceptar escanejos. 
 • Apart d'aquest certificat, serà necessari que porteu també tota la documentació esmentada abans per tancar la mobilitat. Fins que aquesta no consta com a entregada, el sistema no permet posar-vos qualificacions.

Documentació per tancar la mobilitat

Recorda que ens hauràs de portar a l'Àrea de Mobilitat i Relacions Internacionals de l'ETSETB (Edifici B3-Ricardo Valle,  001 Secretaria Acadèmica) els documents següents:

Certificat d'estada

La institució d'acollida t'ha d'emplenar i signar el certificat d’estada amb les dates reals de la teva estada acadèmica. Aquest certificat no serà vàlid si no compleix amb els requisits especificats a sota.El document el trobaràs a:

    • Certificat a portar a l'ETSETB (en tots els casos): El trobareu a  prisma-nou.upc.edu (apartat "estada de mobilitat" > pestanya "documentació"). Quan estigui signat i segellat per destí, l'heu de pujar en aquest mateix lloc (botó "afegir").
    • Si tens un ajut MOBINT, a més del certificat UPC, hauràs d'obtenir també el certificat d'estada de la convocatòria MOBINT.

Requisits que ha de complir perquè l'acceptem:

     • La data de signatura no pot ser prèvia a la data de fi que consti al certificat (ha de ser igual o posterior).
     • La data d'inici ha de coincidir amb la data del certificat d'arribada.
     • No pot tenir rectificacions ni tatxadures.
     • Ha de ser el nostre model (paràgraf anterior). NO S'ACCEPTA el certificat d'estada propi de la universitat d'acollida.

Aquest certificat és imprescindible per tancar l'expedient de mobilitat i per justificar la beca rebuda, altrament no podràs reconèixer el que hagis fet a la institució de destí i hauràs de retornar els diners de la beca (si en tens, és clar). 

Si has rebut beques per part de més d'una institució, has de tenir un certificat d'estada original (si és que ho demanen a la convocatòria) per a cadascuna d'elles. El més freqüent és necessitar un certificat per la UPC i un per a l'AGAUR (Generalitat).

Per estades Erasmus+

 • Contestar online l’informe d'estudiant. Uns dies abans de finalitzar l’estada rebreu un email amb l’enllaç personalitzat. En cas de no fer-lo implicarà la devolució de l’ajut.
 • Fer online el test final d’idiomes. Uns dies abans de finalitzar l’estada rebreu un email amb l’enllaç personalitzat. En cas de no fer-lo implicarà la devolució de l’ajut.
Documents d'avaluació

 • Depenent de si has fet el TFG/TFM, assignatures o pràctiques curriculars, t'has d'assegurar que fas els passos necessaris i que rebem tota la documentació d'avaluació explicada en aquesta pàgina a les seccions corresponents, dins dels terminis establerts.

Qüestionari de l'ETSETB

 • En cas que facis TFG o TFM a la universitat de destí, et trobaràs un qüestionari a omplir en el moment de fer el dipòsit a la Intranet ETSETB. Si només vas a fer assignatures, t'agrairem que emplenis aquest qüestionari [doc], doncs ens servirà per actualitzar la informació que tenim a la web i ajudarà als estudiants que com tu, vulguin iniciar una experiència a l'estranger. Si-us-plau, envia'ns-el per correu electrònic a students.mobility@etsetb.upc.edu.

Opinió dels estudiants d'intercanvi

En aquestes pàgines podràs trobar (classificada per països) informació de primera mà sobre els estudiants que ho han viscut.