Comparteix:

Estades Erasmus Pràctiques

Apart de les diferents maneres d'obtenir la plaça d'intercanvi, explicades al procediment, també heu de saber quin tipus d'estada és la vostra, per tal d'omplir el learning agreement correcte. També és necessari saber-ho per fer l'aplicació correcte a la universitat de destí, després de la pre-assignació per la e-secretaria, en el cas que aneu a una universitat de l'oferta ETSETB.

Què és una estada de pràctiques?

L'estada de pràctiques és l'estada en la qual (a diferència de l'estada d'estudis) no matricules res a destí. Només a la UPC.

Si t'accepten per fer un projecte a l'estranger, a una empresa o a una universitat que no està a l'oferta de l'ETSETB, aquesta serà l'estada que has d'escollir.

També hi ha universitats amb les quals tenim acord que no tenen una assignatura corresponent al TFE i que tenen un procediment per anar-hi a fer el projecte de pràctiques. En aquests casos, un cop t'hem pre-assignat la plaça a la universitat, pots seguir el procediment per anar-hi  de pràctiques, però no podràs cursar cap assignatura a destí.

Requisits d'una estada de pràctiques (màxim d'hores, etc)

Has de complir amb els requisits establerts per les estades de pràctiques i no superar el màxim d’hores permès entre pràctiques nacionals i internacionals (veure informació a l’apartat de requisits, dins de la secció de convenis: https://telecos.upc.edu/ca/empreses/convenis-de-cooperacio-educativa/informacio-per-a-estudiants.

Què és una estada Erasmus?

Les estades Erasmus són estades que tenen lloc a un dels països participants al projecte Erasmus. La informació la trobareu aquí: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat. Aquestes estades tenen uns ajuts Erasmus associats. Depenent de si són d'estudis o de pràctiques, els requisits per obtenir l'ajut i el tipus d'ajut Erasmus que heu de sol·licitar són diferents.

Ajut Erasmus pràctiques (convocatòria 2023-2024)

Podeu consultar tota la informació a la publicació del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC: informació de la convocatòria i com demanar la beca.

 Convocatòria Erasmus pràctiques 2023-2024.

 

Pla d'estudis d'una estada de pràctiques

  • TFE. La defensa es fa a l'ETSETB. El procediment de matrícula i d'avaluació està explicat al procediment de TFE de mobilitat. En el cas de l'estada de pràctiques, haureu d'escollir fer la defensa a l'ETSETB, ja que, en no haver-hi una matrícula a destí, l'avaluació de destí no comporta una nota acadèmica oficial.
  • Crèdits optatius de pràctiques. El procediment està explicat a crèdits optatius de pràctiques.
  • Pràctiques extracurriculars. El procediment està explicat a pràctiques extracurriculars.

Com omplir el learning agreement for traineeships (training agreement)

El model learning agreement el trobareu a l'enllaç Documentació abans de marxar. Heu d'agafar el de l'estada per pràctiques (Erasmus o no Erasmus, segons el cas). Veureu que les dades de l'ETSETB ja estan introduïdes al document.

Veureu que té 2 parts: Before the mobility i After the mobility. Només heu d'omplir la secció Before the mobility.

Al camp "field of education", del primer full, has de posar el codi del teu camp d'estudis, que segurament serà un d'aquests:

  • 0714 (Electronics and Automation)
  • 061 (per ICT’s)
  • 053 (Física i Fotònica)

Al camp "level of studies", posa: si ets de grau: EQF level 6 (bachelor); si ets de màster: EQF level 7 (master).

Table A) Escriviu contingut i hores, juntament amb el vostre supervisor a la universitat d'acollida i el vostre tutor de l'ETSETB. Heu de fer un mínim de 30 hores per crèdit.

Table B) Si aneu a fer TFE o crèdits optatius de pràctiques, seleccioneu el punt 1 (embedded in the curriculum). Si no obtindreu cap crèdit per les pràctiques, llavors seleccioneu el punt 2 (voluntary traineeship). En aquest cas, no matriculareu crèdits a la UPC, però sí pagareu les taxes de matrícula i l'assegurança obligatòria.

Si feu TFE o crèdits optatius de pràctiques:

Si feu pràctiques extra-curriculars: