Comparteix:

Documents durant l'estada

 

 Certificat d'incorporació (certificate of arrival)

Com: Pujar a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació. Signat i segellat per destí.

Quan: En arribar a la institució de destí.

Model: Es troba a prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació

 

Modificació de l'acord acadèmic (si fas alguna modificació de l'acord acadèmic)

Com: Escanejat a students.mobility@etsetb.upc.edu, signat per tu i per destí.

Quan: durant el primer mes del quadrimestre

Model:

 

Extensió de l'estada (si és el cas).

Com: a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits).

Quan: Com a molt tard un mes abans del final previst a prisma-nou.upc.edu/estudiants >estada de mobilitat.

Models:

  • Modificació de l'acord acadèmic
  • carta/mail de la institució de destí amb l'acceptació de l'extensió

Aquí teniu tot el procediment: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/InfoMobilitat/ExtensioEstada

 

Document per reconèixer 3 crèdits d'extensió universitària de mobilitat (només GREELEC, GRETST i GEF que fan el TFG)

Com: Escanejat a students.mobility@etsetb.upc.edu, signat i segellat per destí.

Quan: El document ens l'heu d'enviar dins dels terminis de sol·licitud de reconeixement de crèdits d'extensió universitària. No obstant, si demaneu ajut Erasmus estudis, només matriculeu el TFG i us queden aquests crèdits optatius, assegureu-vos que els reconeixeu abans de la resolució de l'ajut, per complir amb el requisit de matrícula (els crèdits matriculats han de ser els darrers, per poder matricular només els crèdits de TFG).

Model: Document per extensió universitària

A tenir en compte:

  • Els estudiants de tots els graus poden reconèixer 3 ECTS d'extensió universitària per mobilitat/per quadrimestre. Recordeu que el màxim de crèdits per extensió universitària són 6.

 

Documents de treball (TFE o crèdits optatius de pràctiques)

En cas que facis TFE o crèdits optatius de pràctiques, has de lliurar els documents de treball segons el cas (pot ser: proposta de pla de treball, anàlisi crítica, memòria, etc) de la manera descrita a: